Komplement till adoption debatt på Passagen

Adoption debatt på Passagen

Jag kompletterar min artikel och svarar på inlägg;

Men kära nån!
Var man inte mörkrädd så blir man det nu, efter att ha läst inläggen här. Inte i ett inlägg har jag kunnat finna några belägg för påståendet om att barnets bästa skulle vara det samma som ”en mamma och en pappa”. Och jag vill fråga alla er som är emot att adoptivbarn ska få komma till de bästa möjliga familjerna, utan att vissa exkluderats på grund av sin sexuella läggning; Varför har ni aldrig agerat mot alla de rötägg till heterosexuella adoptivföräldrar som genom åren utsatt och utsätter sina adoptivbarn för övergrepp i form av misshandel och sexuella övergrepp. Varför har ni aldrig tagit parti aktivt för dessa utsatta barnen.

Jag är lika nyfiken på att få höra varför jag aldrig hört er ifrågasätta heterosexuella adoptivföräldrars lämplighet att ens bli prövade för adoption. Åtminstone 95% av de adopterade har ju faktiskt adopterats av heterosexuella föräldrar. Och av de adoptivbarnen som utsatts för övergrepp har ju i alla fall 99% utsatts av sina heterosexuella föräldrar.

Detta borde väl i alla fall få vissa av er att inse att det inte är så enkelt som ni försöker påstå att barnets bästa skulle vara en mamma o en pappa. Vad är en mamma och en pappa, har ni tänkt på det??? Är verkligen mamman och pappans kön så in i vassen viktigt för barnets bästa? Eller är det vissa könsroller och könsrollsmönster ni är ute efter???

Och är ert förslag för alla de barn som lever med homosexuella familjer? Ska barnen omhändertas och fosterhemsplaceras i heterosexuella kärnfamiljer. Ack, dessa kärnfamiljer, så underbart.

Bara välden såg ut så med pappa som jobbar och tjänar pengar och mamma som är hemmafru och tar hand om barnen, för barnens bästa. Hon lagar mat, tvättar, städar, diskar osv. När pappan kommer hem är han ju trött och ska ha middagen på bordet, massage på de trötta fötterna och den ömma nacken… Åååå, så underbart det är med min älskade kärnfamilj.

Hur många familjer ser ut så, eller hur många vill ha det så??? Se verkligheten, den ser annorlunda ut.

Givetvis kan vi inte lägga skulden på alla heterosexuella föräldrar för att en del av dem utnyttjar sina adoptivbarn och utsätter dem för diverse övergrepp.

Men vad ligger bakom det kompakta motståndet att homosexuella ska få bli prövade, på samma sätt som heterosexuella, för adoption???

Sedan kan jag ju inte låta bli att åter peka på min rädsla för det mörker som vissa av inläggen sprider. Vem av er har rätten att döma andra människor och i synnerhet andra människors kärlek? Att tala om ”onormalt” eller ”sjukdom” får mig att inse att alla nog inte är medvetna om att det innevarande året är 2001 och inte 1800-tal. Men vad får ni ut av att döma andra människors kärlek???

Och till er som tar upp de elaka barnen på skolgården som ska mobba de stackars adopterade barnet för att det har homosexuella föräldrar. Ingenstans har jag, i era inlägg, läst hur ni ska se till att dessa elaka barn ska ge fan i att vara elaka eller hur ni ska motverka mobbing på skolorna. Var är era förslag??? Även här lyser de med sin frånvaro.

Visste ni att homosexuella kan få barn och att många har det redan? Vissa har tydligen inte fattat det!!! Ingen har väl någonsin påstått att två personer av samma kön kan få biologiska barn med varandra men trots det så påpekas detta faktum ideligen av skrämda medmänniskor. Men hur svårt är det att få en spermadonator? Inte alls svårt! Och homosexuella är lika fertila som heterosexuella, varje enskild individ är kapabel till befruktning.

Det är ju också så de flesta barnen tillkommit i homosexuella familjer.

Nu är det ju så att det finns ytterligare adopterade än de adopterade som är emot homoadoptioner. Det finns ett nätverk som dessutom växer i antalet medlemmar som bl.a. består av adopterade som är för att homosexuella ska få prövas för adoption. Vad säger ni nu, ni som hänvisar till de adopterade och till deras organisationer???

Det finns alltså adopterade som är för och adopterade som är emot. Vem väljer du att lyssna till? Tycker man, som vissa här i debatten, att homosexualitet är onormalt osv är det kanske inte så svårt att se vilkas åsikter som passar bäst. Ser man däremot till alla barnen bästa så lyssnar man till de adopterade som har ett helhetsperspektiv och ser till barns behov av kärlek, trygghet och en bra uppväxt. Vad föräldrarna gör i sängen ska aldrig ett barn vara inblandat i.

Självklart måste ni som är emot ta ansvar för era åsikter och ge konkreta svar och förslag på vad ni vill att de barnen som lever med homosexuella familjer ska bli av. Bland dessa barnen finns även internationellt adopterade barn. Vad vill ni som är emot att dessa barnen ska vara? Hur ska samhället agera? Omhändertagande???
Självklart ska svaret vara att även dessa barn ska ha samma juridiska rättigheter som andra barn, barn till heteroföräldrar. Idag har dessa barn inte samma juridiska skydd.

JAAAAA! Till att barn ska komma till de bästa möjliga föräldrarna oavsett föräldrarnas sexuella läggning alltså ja till att homosexuella ska få bli prövade för adoption!!!

Tasso Stafilidis


Om detta inlägg