Kulturministern nominerar mig till Dramatens styrelse

Nya ledamöter i Kungliga Dramatiska teatern AB och Kungliga Operan AB

Kulturministern har beslutat att nominera nya ledamöter i styrelserna för Kungliga Dramatiska teatern AB och Kungliga Operan AB. I samband med bolagsstämmorna, som äger rum i april, ska de nya ledamöterna i nationalscenernas styrelser utses.

Kungliga Dramatiska teatern AB

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum och professor vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Tasso Stafilidis, Verksamhetsansvarig Göteborgs Kulturkalas och skådespelare.


Om detta inlägg