Teater UPP Å NER

teater_upp_a_ner.jpgTeater UPP Å NER är en fri professionell teatergrupp som bildades 1989 av Helen Åström och Tasso Stafilidis. Fram till 2000 hade gruppen sin hemmascen på Kulturhuset Röda Kvarn i Helsingborg och hade även en bred turnerande verksamhet.Kärnan

Dess kärna består av två skådespelare/konstnärliga ledare som kompletteras med ytterligare medlemmar alltefter aktuella produktioner. Teater UPP Å NER skapar möten mellan olika riktningar inom teatern och erbjuder bredd. Teaterproduktioner, pedagogiskt arbete, fortbildningar, kurser, olika samarbetsprojekt och en förankring i ett samhälleligt perspektiv. Teater UPP Å NER har ingen fast regissör utan alternerar från produktion till produktion, vilket betyder att gruppen inte placerar sig i något specifikt fack i konstformen. Detta möjliggör en utveckling inom många områden.

 

Ändamål

Teater UPP Å NER har till sin uppgift att arbeta med olika former av sceniskt skapande. Att inom gruppens vida arbetsfält skapa en kreativ atmosfär för publik och scenkonstnärer, där konstens uppgift är att ställa frågor och beröra, att belysa och ifrågasätta, att utforska och debattera. Gruppens existens är aldrig ett självändamål, utan ifrågasätts ständigt i den konstnärliga processen. Att göra teater mer lättillgängligt för dem som ännu inte fått möjligheten att upptäcka denna konstart.

 

Inriktning

Bredden i Teater UPP Å NERs arbete innebär att teaterproduktionerna sträcker sig från barn- och ungdomsteater till vuxenteater. Det vill säga från konventionell talteater till spännande experimentföreställningar i dramer, improvisationsteater, forumteater, kabaréer, musikteater, mimteater, dansteater m m.

 

TeaterPedagogik

Det pedagogiska arbetet innebär dels en medveten strävan efter att pedagogiskt förankra barn- och ungdomsföreställningar, med för- och efterarbete i grupperna. Dels att skapa rent pedagogiska föreställningar där ett specifikt tema och en specifik problematik bearbetas. Och dels att bedriva direkt pedagogisk verksamhet med teater- och dramalektioner för barn och ungdomar. Denna direkta verksamhet erbjuds både genom skolans schemalagda lektioner under Teater UPP Å NERs ledning och genom den kursverksamhet som gruppen bedriver i samarbete med bl a Kulturcentrum för Barn och Ungdom.

En grundsten i arbetet med drama är den pedagogiska uppbyggnaden och undervisningssammanhanget. Teater UPP Å NER går in i grupper och arbetar med olika dramaformer utifrån gruppens egna önskemål och behov. Syftet med dramalektionerna är bl a att kunna utveckla sin förmåga, att arbeta självständigt och i grupp, samt att i gruppen hitta olika lösningar på frågor och problem. Utifrån detta kan ett förtroende byggas upp inför varandra. Att ”våga” växer fram. Ett led i att lära känna sig själv, sina resurser och samtidigt vara mottaglig för andras impulser och idéer.

Fortbildningarna och kurserna har två olika indelningar. Dels de fortbildningar Teater UPP Å NER erbjuder pedagogisk personal i färdiga koncept eller skräddarsydda beställningar och dels de fortbildningar och kurser som gruppen deltar i, för eget syfte.

Referensgrupper har knutits till olika produktioner och medverkat som diskussionspart och motpublik. Referensgrupperna har oftast bestått av personer i olika åldrar och med olika sociala bakgrunder.

 

Samarbete

Teater UPP Å NER är en av få grupper som har en kontinuitet i såväl produktionsdelen som i den pedagogiska delen. Ända sedan starten har gruppen ofta samarbetat med instutitioner och organisationer i många olika sammanhang och projekt. Som exempel kan nämnas symfoniorkestrar, muséer, föreningar, skolor, andra teatrar etc. Gruppen medverkar även i olika festivaler och stödmanifestationer. Detta är en självklar del i gruppens riktade samhällsengagemang.

Du kan titta på några bilder från teater UPP Å NERs föreställningar.


Om mig

tasso2.jpg

Jag heter Tasso Stafilidis och är skådespelare, författare och tidigare riksdagsledamot. Numera arbetar jag som verksamhetsansvarig för Göteborgs Kulturkalas. Jag är ordförande för West Pride i Göteborg och ledamot i Dramatens styrelse. Jag är inte längre vigselförrättare. På min webbplats kan du läsa om mig, vad jag gör och en del av vad jag har gjort. Du kan skicka e-post till mig på tasso@tasso.se.


Bilder (visa galleri)

Paradutropare EuroPride 2008Mårten & MarieLinda & Mats  Fotograf:Jan-Åke ErikssonEmilia & SörenKristina & BjörnDaniel & Zaida  Fotograf: Caroline ElofssonTassoAnne & LarsTasso Fotograf: Orlando G BoströmHelena & Robert WintherParadutropare på EuroPride 2008Malin & Olof  Fotograf: Daniel Sahlberg