Tasso i riksdagen 1998-2006

Under åren 1998-2006 tjänstgjorde jag som folkvald ledamot i Sveriges riksdag. En del av mitt arbete i riksdagen finns dokumenterat här i riksdagens arkiv.

2005/06

Motioner

Motion 2005/06:A256 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, fp, c, mp)
Diskriminering av ledarhundsförare
Typ av motion: Flerpartimotion
Information om motion 2005/06:A256

Motion 2005/06:A408 av Tasso Stafilidis (v)
Kränkningar i offentlig verksamhet
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:A408

Motion 2005/06:Fi245 av Siv Holma m.fl. (v)
Statliga kulturlokalers hyror
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:Fi245

Motion 2005/06:Fö253 av Tasso Stafilidis (v)
Fängelsestraff för värnpliktsvägrare
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:Fö253

Motion 2005/06:Ju1 av Rolf Olsson m.fl. (v)
med anledning av prop. 2005/06:11 Maskeringsförbud
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:Ju1

Motion 2005/06:Ju12 av Rolf Olsson m.fl. (v)
med anledning av skr. 2005/06:53 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under 2004
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:Ju12

Motion 2005/06:Ju24 av Rolf Olsson m.fl. (v)
med anledning av prop. 2005/06:111 Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:Ju24

Motion 2005/06:Ju35 av Rolf Olsson m.fl. (v)
med anledning av prop. 2005/06:137 Ändringar i säkerhetsskyddslagen m.m.
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:Ju35

Motion 2005/06:Ju43 av Rolf Olsson m.fl. (v)
med anledning av prop. 2005/06:149 Kvalificerad skyddsidentitet
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:Ju43

Motion 2005/06:Ju318 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Barn och tvångsäktenskap
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:Ju318

Motion 2005/06:Ju366 av Alice Åström m.fl. (v)
Kriminalvården
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:Ju366

Motion 2005/06:Ju367 av Rolf Olsson m.fl. (v)
Översyn av reglerna om upplopp och frihetsberövande
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:Ju367

Motion 2005/06:Ju368 av Rolf Olsson m.fl. (v)
Polisen
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:Ju368

Motion 2005/06:Ju386 av Rolf Olsson m.fl. (v)
Brottsoffer
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:Ju386

Motion 2005/06:Ju402 av Rolf Olsson m.fl. (v)
Sexualiserat våld
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:Ju402

Motion 2005/06:Ju525 av Tasso Stafilidis (v)
Transportörers ansvar för trafficking
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:Ju525

Motion 2005/06:Ju541 av Tasso Stafilidis (v)
Avskaffande av högmålsbrottet
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:Ju541

Motion 2005/06:Kr25 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)
med anledning av prop. 2005/06:147 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:Kr25

Motion 2005/06:Kr295 av Siv Holma m.fl. (v)
Konstverk i begravningskapell
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:Kr295

Motion 2005/06:Kr296 av Siv Holma m.fl. (v)
Film i Sameland och Tornedalen
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:Kr296

Motion 2005/06:Kr297 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)
Ung kultur
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:Kr297

Motion 2005/06:Kr306 av Peter Pedersen m.fl. (v)
Skolbibliotek
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:Kr306

Motion 2005/06:Kr316 av Tasso Stafilidis (v)
Invandrade scenkonstarbetares ställning
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:Kr316

Motion 2005/06:Kr380 av Peter Pedersen m.fl. (v)
Idrott
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:Kr380

Motion 2005/06:Kr397 av Tasso Stafilidis (v)
Grekiskt kulturcentrum
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:Kr397

Motion 2005/06:Kr398 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Scenkonsten – dans och teater
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:Kr398

Motion 2005/06:Kr409 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)
Konstnärernas villkor
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:Kr409

Motion 2005/06:K18 av Mats Einarsson m.fl. (v)
med anledning av skr. 2005/06:95 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006–2009
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:K18

Motion 2005/06:K348 av Mats Einarsson m.fl. (v)
Formerna för lagstiftning om trossamfund
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:K348

Motion 2005/06:K349 av Mats Einarsson m.fl. (v)
Kyrkans skiljande från staten
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:K349

Motion 2005/06:K350 av Mats Einarsson m.fl. (v)
Reglerna för utseende av ersättare i landstingsfullmäktige
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:K350

Motion 2005/06:K358 av Tasso Stafilidis (v)
Barn- och familjerättsutskott
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:K358

Motion 2005/06:K438 av Tasso Stafilidis (v)
Begränsad mandatperiod
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:K438

Motion 2005/06:K441 av Tasso Stafilidis (v)
Rättvisare hyressättning för riksdagens övernattningsbostäder
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:K441

Motion 2005/06:K442 av Tasso Stafilidis (v)
Rökförbud i riksdagen
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:K442

Motion 2005/06:K443 av Tasso Stafilidis (v)
En jämlik riksdag
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:K443

Motion 2005/06:K444 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Rättsskyddet för den enskilde mot registrerade trossamfund
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:K444

Motion 2005/06:K456 av Kalle Larsson m.fl. (v)
Nytt system för fastställande av riksdagsarvodet
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:K456

Motion 2005/06:K462 av Tasso Stafilidis (v)
Filmcensuren
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:K462

Motion 2005/06:L5 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
med anledning av prop. 2005/06:98 Förstärkt skydd för franchisetagare
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:L5

Motion 2005/06:L23 av Marianne Carlström m.fl. (s, v)
med anledning av prop. 2005/06:105 Trygga konsumenter som handlar hållbart — Konsumentpolitikens mål och inriktning
Typ av motion: –
Information om motion 2005/06:L23

Motion 2005/06:L237 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Evighetsgäldenärer
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:L237

Motion 2005/06:L238 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Könsdiskriminerande reklam
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:L238

Motion 2005/06:L239 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Ändringar i partnerskapslagstiftningen
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:L239

Motion 2005/06:L240 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Könskvotering till bolagsstyrelser
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:L240

Motion 2005/06:L241 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Överfallsskyddet i hemförsäkringen
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:L241

Motion 2005/06:L247 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Historiska arrenden
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:L247

Motion 2005/06:L248 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Fastställande av faderskap
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:L248

Motion 2005/06:L249 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Försäkringsläkares roll i personskaderegleringen
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:L249

Motion 2005/06:L250 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Ändringar i äktenskapsbalken
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:L250

Motion 2005/06:L251 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Ändringar i bodelningsreglerna
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:L251

Motion 2005/06:L252 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Könsneutralt äktenskap och civil vigsel
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:L252

Motion 2005/06:L253 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Det rättsliga föräldraskapet
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:L253

Motion 2005/06:L262 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Assisterad befruktning och äggdonation
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:L262

Motion 2005/06:L263 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Ändringar i adoptionslagstiftningen
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:L263

Motion 2005/06:L264 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Heteronormativitet och könsneutrala författningar
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:L264

Motion 2005/06:L286 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Ändringar i namnlagen och retroaktiva namnbyten
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:L286

Motion 2005/06:L287 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Ändringar i sambolagen
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:L287

Motion 2005/06:L288 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Registrering av testamente
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:L288

Motion 2005/06:L292 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Barn vid tvister om vårdnad, boende och umgänge
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:L292

Motion 2005/06:L300 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Arvsrätten för särkullbarn
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:L300

Motion 2005/06:L332 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Konsumentvägledare, budget- och skuldrådgivare
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:L332

Motion 2005/06:L365 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Det rättsliga föräldraskapet
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:L365

Motion 2005/06:L375 av Lars Ohly m.fl. (v)
Rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning eller könsidentitet
Typ av motion: Partimotion
Information om motion 2005/06:L375

Motion 2005/06:L394 av Tasso Stafilidis (v)
Vårdnadshavares skyldigheter mot sina barn
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:L394

Motion 2005/06:MJ417 av Tasso Stafilidis (v)
Djurplågeri
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:MJ417

Motion 2005/06:Sf376 av Tasso Stafilidis (v)
Hatbrott på Migrationsverkets förläggningar
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:Sf376

Motion 2005/06:Sf398 av Tasso Stafilidis (v)
Avhoppade nynazister och deras anhöriga
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:Sf398

Motion 2005/06:Sf406 av Tasso Stafilidis (v)
Splittring av asylsökande familjer
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:Sf406

Motion 2005/06:Sf420 av Tasso Stafilidis (v)
Medborgarskap
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:Sf420

Motion 2005/06:Sf421 av Tasso Stafilidis (v)
Invandring
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:Sf421

Motion 2005/06:So45 av Tasso Stafilidis (v)
med anledning av skr. 2005/06:110 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:So45

Motion 2005/06:So448 av Tasso Stafilidis (v)
Fria preventivmedel
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:So448

Motion 2005/06:So449 av Tasso Stafilidis (v)
Könsstympning av flickor
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:So449

Motion 2005/06:So450 av Tasso Stafilidis (v)
Funktionshindrades sexualitet
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:So450

Motion 2005/06:So527 av Tasso Stafilidis (v)
Könsstympning av pojkar
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:So527

Motion 2005/06:So528 av Tasso Stafilidis (v)
Surrogatmoderskap
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:So528

Motion 2005/06:So623 av Tasso Stafilidis (v)
Lipodystrofi
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:So623

Motion 2005/06:So624 av Tasso Stafilidis (v)
Mensskydd
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:So624

Motion 2005/06:T549 av Tasso Stafilidis (v)
Svensk samverkan om Fehmarn bält
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:T549

Motion 2005/06:T599 av Lars Ångström m.fl. (mp, s, m, kd, v, c, -)
Utredning om omständigheterna kring Estonias förlisning
Typ av motion: Flerpartimotion
Information om motion 2005/06:T599

Motion 2005/06:Ub357 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)
Mediepedagogik
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2005/06:Ub357

Motion 2005/06:Ub489 av Tasso Stafilidis (v)
Modersmålsundervisning
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:Ub489

Motion 2005/06:Ub511 av Tasso Stafilidis (v)
Civil olydnad och icke-våld
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:Ub511

Motion 2005/06:Ub517 av Tasso Stafilidis (v)
Dramapedagogutbildningen
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2005/06:Ub517

Interpellationer

Interpellation 2005/06:70
Splittring av asylsökande familjer

Interpellation 2005/06:71
Situationen för homosexuella, bisexuella och transsexuella i de nya medlemsländerna i EU

Interpellation 2005/06:72
Skydd mot hatbrott på Migrationsverkets förläggningar

Interpellation 2005/06:314
EU-ländernas samarbete mot barnsexturism

Interpellation 2005/06:315
Avgifter till registrerade trossamfund

Interpellation 2005/06:354
Grekiska Riksförbundet

Skriftliga frågor

Fråga 2005/06:1704
Homosexuella asylsökande från Iran

Fråga 2005/06:1705
Namibias kränkningar av HBT-personer

Fråga 2005/06:1706
Svenska ambassadens bedömning av situationen för homosexuella i Iran

Fråga 2005/06:1749
Erkännande av folkmordet på pontierna

Fråga 2005/06:1795
Verksamheten vid Grekiskt kulturcentrum

Fråga 2005/06:1809
Unga homosexuella asylsökande

Fråga 2005/06:1854
Sveriges erkännande av folkmordet på pontierna

Fråga 2005/06:1965
Verksamheten vid Grekiskt Kulturcentrum (GKC)

Fråga 2005/06:2114
Situationen för HBT-personer i Ghana

Anföranden

Återupptagna förhandlingar

Protokoll 2005/06:3 anförande 90

Sjukvård och sociala frågor

Protokoll 2005/06:14 anförande 221
Protokoll 2005/06:14 anförande 230 (replik)
Protokoll 2005/06:14 anförande 232 (replik)

Värnplikten

Protokoll 2005/06:18 anförande 40
Protokoll 2005/06:18 anförande 42

Svar på interpellationerna 2005/06:70 om splittring av asylsökande familjer och 72 om skydd mot hatbrott på Migrationsverkets förläggningar

Protokoll 2005/06:28 anförande 36
Protokoll 2005/06:28 anförande 38
Protokoll 2005/06:28 anförande 40

Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning

Protokoll 2005/06:32 anförande 150

(forts.) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1)

Protokoll 2005/06:45 anförande 154
Protokoll 2005/06:45 anförande 156 (replik)
Protokoll 2005/06:45 anförande 158 (replik)
Protokoll 2005/06:45 anförande 160 (replik)
Protokoll 2005/06:45 anförande 162 (replik)
Protokoll 2005/06:45 anförande 164 (replik)
Protokoll 2005/06:45 anförande 166 (replik)

Avrättningar av homosexuella i Iran

Protokoll 2005/06:47 anförande 104
Protokoll 2005/06:47 anförande 106

Svar på interpellation 2005/06:71 om situationen för homosexuella, bisexuella och transpersoner i de nya medlemsländerna i EU

Protokoll 2005/06:48 anförande 2
Protokoll 2005/06:48 anförande 4
Protokoll 2005/06:48 anförande 7

Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige och andra barnfrågor

Protokoll 2005/06:58 anförande 34

Fastighetsrättsliga frågor

Protokoll 2005/06:61 anförande 66
Protokoll 2005/06:61 anförande 72 (replik)
Protokoll 2005/06:61 anförande 74 (replik)

Förmynderskap och föräldraskap

Protokoll 2005/06:61 anförande 82
Protokoll 2005/06:61 anförande 84 (replik)
Protokoll 2005/06:61 anförande 86 (replik)

Arvsrättsliga frågor

Protokoll 2005/06:61 anförande 92
Protokoll 2005/06:61 anförande 94 (replik)
Protokoll 2005/06:61 anförande 96 (replik)

Mottagande av ensamkommande barn

Protokoll 2005/06:82 anförande 72
Protokoll 2005/06:82 anförande 74 (replik)
Protokoll 2005/06:82 anförande 76 (replik)

Processrättsliga frågor

Protokoll 2005/06:82 anförande 136
Protokoll 2005/06:82 anförande 138 (replik)
Protokoll 2005/06:82 anförande 140 (replik)
Protokoll 2005/06:82 anförande 142 (replik)
Protokoll 2005/06:82 anförande 144 (replik)

(forts. från 11 §) Ersättningsrättsliga frågor (forts. LU14)

Protokoll 2005/06:82 anförande 161

Övergripande kulturfrågor

Protokoll 2005/06:83 anförande 96

Förrättare av vigsel och partnerskap

Protokoll 2005/06:88 anförande 14
Protokoll 2005/06:88 anförande 16 (replik)
Protokoll 2005/06:88 anförande 18 (replik)
Protokoll 2005/06:88 anförande 20 (replik)

Äktenskap, partnerskap och samboende

Protokoll 2005/06:92 anförande 242

Svar på interpellation 2005/06:315 om avgifter till registrerade trossamfund

Protokoll 2005/06:101 anförande 22
Protokoll 2005/06:101 anförande 25
Protokoll 2005/06:101 anförande 28

Svar på interpellation 2005/06:314 om EU-ländernas samarbete mot barnsexturism

Protokoll 2005/06:101 anförande 30
Protokoll 2005/06:101 anförande 36
Protokoll 2005/06:101 anförande 42

Vissa konsumentfrågor

Protokoll 2005/06:102 anförande 156

Svar på interpellation 2005/06:354 om Grekiska Riksförbundet

Protokoll 2005/06:114 anförande 46
Protokoll 2005/06:114 anförande 48
Protokoll 2005/06:114 anförande 50

Ny skuldsaneringslag

Protokoll 2005/06:126 anförande 133

(forts. från 11 §) Ny skuldsaneringslag (forts. LU35)

Protokoll 2005/06:126 anförande 135 (replik)
Protokoll 2005/06:126 anförande 137 (replik)

Nya vårdnadsregler

Protokoll 2005/06:131 anförande 46
Protokoll 2005/06:131 anförande 48 (replik)
Protokoll 2005/06:131 anförande 50 (replik)
Protokoll 2005/06:131 anförande 61 (replik)
Protokoll 2005/06:131 anförande 63 (replik)
Protokoll 2005/06:131 anförande 67

Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet

Protokoll 2005/06:132 anförande 146

Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m.

Protokoll 2005/06:132 anförande 158
Protokoll 2005/06:132 anförande 161 (replik)
Protokoll 2005/06:132 anförande 163 (replik)

Förenklade redovisningsregler, m.m.

Protokoll 2005/06:132 anförande 173

Riksdagen i en ny tid

Protokoll 2005/06:133 anförande 50

Konsumentpolitikens mål och inriktning och En handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen

Protokoll 2005/06:140 anförande 86
Protokoll 2005/06:140 anförande 117 (replik)
Protokoll 2005/06:140 anförande 119 (replik)

Pris- och löneomräkningsfrågor

Protokoll 2005/06:142 anförande 160
Protokoll 2005/06:142 anförande 162 (replik)
Protokoll 2005/06:142 anförande 164 (replik)

2004/05

Motioner

Motion 2004/05:A346 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, fp, c, mp)
Arbetsmarknadsfrågor rörande homosexuella, bisexuella och transpersoner
Typ av motion: Flerpartimotion
Information om motion 2004/05:A346

Motion 2004/05:Ju13 av Rolf Olsson m.fl. (v)
med anledning av prop. 2004/05:26 En ny åklagarorganisation
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:Ju13

Motion 2004/05:Ju18 av Rolf Olsson m.fl. (v)
med anledning av prop. 2004/05:37 Sveriges antagande av rådets beslut om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:Ju18

Motion 2004/05:Ju50 av Rolf Olsson m.fl. (v)
med anledning av prop. 2004/05:144 Internationell rättslig hjälp i brottmål: Tillträde till 2000 års EU-konvention m.m.
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:Ju50

Motion 2004/05:Ju313 av Rolf Olsson m.fl. (v)
Skyldighet för polisen att upplysa offer för människohandel om rätten att söka asyl
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:Ju313

Motion 2004/05:Ju314 av Rolf Olsson m.fl. (v)
Upplopp
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:Ju314

Motion 2004/05:Ju315 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Särskild barnkompetens hos domare
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:Ju315

Motion 2004/05:Ju331 av Alice Åström m.fl. (v)
Barn till dömda
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:Ju331

Motion 2004/05:Ju348 av Rolf Olsson m.fl. (v)
Brottsoffer
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:Ju348

Motion 2004/05:Ju349 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Barnprotokoll
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:Ju349

Motion 2004/05:Ju350 av Rolf Olsson m.fl. (v)
Polisen
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:Ju350

Motion 2004/05:Ju376 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Utredningsplikten i mål om övergrepp mot barn
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:Ju376

Motion 2004/05:Ju377 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Barn och tvångsäktenskap
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:Ju377

Motion 2004/05:Ju379 av Tasso Stafilidis (v)
Upphävande av 18 kap. 2 § brottsbalken om högmålsbrott
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2004/05:Ju379

Motion 2004/05:Ju490 av Martin Andreasson m.fl. (fp, s, m, kd, v, c, mp)
Hatbrott mot homosexuella, bisexuella och transpersoner
Typ av motion: Flerpartimotion
Information om motion 2004/05:Ju490

Motion 2004/05:Kr6 av Siv Holma m.fl. (v)
med anledning av prop. 2004/05:3 Vissa ändringar på spel- och lotteriområdet
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:Kr6

Motion 2004/05:Kr245 av Peter Pedersen m.fl. (v)
Amatörkultur
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:Kr245

Motion 2004/05:Kr248 av Peter Pedersen m.fl. (v)
Breddat läsande
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:Kr248

Motion 2004/05:Kr283 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)
Folkbildning
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:Kr283

Motion 2004/05:Kr284 av Elina Linna m.fl. (v)
Romernas historia, språk och kultur
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:Kr284

Motion 2004/05:Kr286 av Peter Pedersen m.fl. (v)
Musikalisk mångfald och utveckling
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:Kr286

Motion 2004/05:Kr289 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)
Konstnärernas villkor
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:Kr289

Motion 2004/05:Kr290 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Danskonsten
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:Kr290

Motion 2004/05:Kr299 av Peter Pedersen m.fl. (v)
Filmvisning i digital form på biografer
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:Kr299

Motion 2004/05:Kr309 av Peter Pedersen m.fl. (v)
Scenkonsten och pensionerna
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:Kr309

Motion 2004/05:Kr311 av Peter Pedersen m.fl. (v)
Pris- och löneomräkning för kulturverksamhet
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:Kr311

Motion 2004/05:Kr322 av Peter Pedersen m.fl. (v)
Kostnader för idrott
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:Kr322

Motion 2004/05:K2 av Mats Einarsson m.fl. (v)
med anledning av prop. 2004/05:23 Nationaldagen den 6 juni som allmän helgdag
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:K2

Motion 2004/05:K12 av Mats Einarsson m.fl. (v)
med anledning av skr. 2004/05:103 Kommittéberättelse 2005
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:K12

Motion 2004/05:K27 av Mats Einarsson m.fl. (v)
med anledning av prop. 2004/05:163 Ny vallag
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:K27

Motion 2004/05:K234 av Mats Einarsson m.fl. (v)
Utländska medborgares rösträtt och valbarhet i riksdagsval
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:K234

Motion 2004/05:K245 av Mats Einarsson m.fl. (v)
EU-kommissionens tjänstedirektiv och grundlagarna
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:K245

Motion 2004/05:K253 av Mats Einarsson m.fl. (v)
Internationell kvinnodag
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:K253

Motion 2004/05:K264 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Heteronormativ lagstiftning
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:K264

Motion 2004/05:K267 av Mats Einarsson m.fl. (v)
Rösträttsvillkoren
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:K267

Motion 2004/05:K272 av Mats Einarsson m.fl. (v)
HBT-personers skydd mot diskriminerande lagstiftning
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:K272

Motion 2004/05:K273 av Mats Einarsson m.fl. (v)
Författningen utifrån ett könsperspektiv
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:K273

Motion 2004/05:K274 av Mats Einarsson m.fl. (v)
Transpersoners behov av skydd mot hets mot folkgrupp
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:K274

Motion 2004/05:K275 av Mats Einarsson m.fl. (v)
Grundlagsskydd för nationella minoriteter
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:K275

Motion 2004/05:K312 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Översyn av lagen om trossamfund
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:K312

Motion 2004/05:K335 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Registrerade trossamfund
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:K335

Motion 2004/05:K336 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, fp, c, mp)
Vissa grundlagsfrågor m.m. om homosexuella, bisexuella och transpersoner
Typ av motion: Flerpartimotion
Information om motion 2004/05:K336

Motion 2004/05:K337 av Elina Linna m.fl. (v)
Diskriminering av romer
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:K337

Motion 2004/05:K342 av Tasso Stafilidis (v)
Avskaffande av filmcensuren
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2004/05:K342

Motion 2004/05:K344 av Tasso Stafilidis (v)
Begränsad mandatperiod
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2004/05:K344

Motion 2004/05:K372 av Kalle Larsson m.fl. (v)
Nytt system för fastställande av riksdagsarvodet
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:K372

Motion 2004/05:L223 av Tasso Stafilidis (v)
Fastställande av faderskap
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2004/05:L223

Motion 2004/05:L224 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Friköp av historiska arrenden
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:L224

Motion 2004/05:L225 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Trossamfunds rätt att förrätta partnerskap
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:L225

Motion 2004/05:L226 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Ändring av partnerskapslagen
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:L226

Motion 2004/05:L227 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Könsneutrala författningar
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:L227

Motion 2004/05:L231 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Överfallsskyddet i hemförsäkringen
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:L231

Motion 2004/05:L232 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Retroaktiva ändringar av namn och personnummer
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:L232

Motion 2004/05:L233 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Trafikskadeärenden och försäkringsbolagens egna läkares roll
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:L233

Motion 2004/05:L262 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Könsneutral äktenskapslagstiftning och civil vigsel
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:L262

Motion 2004/05:L263 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Barns rätt att komma till tals
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:L263

Motion 2004/05:L264 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Barnbalk
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:L264

Motion 2004/05:L265 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Vårdnaden vid våld och övergrepp inom familjen
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:L265

Motion 2004/05:L266 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Assisterad befruktning till lesbiska kvinnor och det rättsliga föräldraskapet
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:L266

Motion 2004/05:L275 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Betänketid vid äktenskapsskillnad
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:L275

Motion 2004/05:L276 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Fler än två vårdnadshavare
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:L276

Motion 2004/05:L298 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Könsfördelningen i företagens ledning
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:L298

Motion 2004/05:L299 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Könsdiskriminerande reklam
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:L299

Motion 2004/05:L300 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Barns rätt att få veta sitt ursprung
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:L300

Motion 2004/05:L301 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Gemensamma lån vid bodelning
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:L301

Motion 2004/05:L302 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Jämkning av bodelning
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:L302

Motion 2004/05:L303 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Särskilt barnombud
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:L303

Motion 2004/05:L304 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Överklagande av dom om äktenskapsskillnad
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:L304

Motion 2004/05:L305 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Arvsrätten för särkullbarn
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:L305

Motion 2004/05:L306 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Ändringar i namnlagen
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:L306

Motion 2004/05:L354 av Tasso Stafilidis (v)
Obligatorisk konsumentvägledare
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2004/05:L354

Motion 2004/05:L355 av Tasso Stafilidis (v)
Överskuldsättning
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2004/05:L355

Motion 2004/05:L362 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, fp, c, mp)
Familjerättsliga frågor som rör homosexuella, bisexuella och transpersoner
Typ av motion: Flerpartimotion
Information om motion 2004/05:L362

Motion 2004/05:MJ277 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. (v)
Minskad köttkonsumtion
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:MJ277

Motion 2004/05:Sk349 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Skadestånd på grund av sexuella trakasserier
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:Sk349

Motion 2004/05:So436 av Tasso Stafilidis (v)
Sexualhjälpmedel för funktionshindrade
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2004/05:So436

Motion 2004/05:So438 av Tasso Stafilidis (v)
Fria preventivmedel
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2004/05:So438

Motion 2004/05:So439 av Tasso Stafilidis (v)
Surrogatmoderskap
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2004/05:So439

Motion 2004/05:So440 av Tasso Stafilidis (v)
Omskärelse av pojkar
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2004/05:So440

Motion 2004/05:So441 av Tasso Stafilidis (v)
Könsstympning av flickor
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2004/05:So441

Motion 2004/05:So521 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Äggdonation
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2004/05:So521

Motion 2004/05:So584 av Ingrid Burman m.fl. (v)
Hivprevention
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2004/05:So584

Motion 2004/05:Ub329 av Tasso Stafilidis (v)
Dramapedagog
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2004/05:Ub329

Motion 2004/05:Ub442 av Johan Linander m.fl. (c, fp, v, mp)
Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation i utbildningsväsendet m.m.
Typ av motion: Flerpartimotion
Information om motion 2004/05:Ub442

Motion 2004/05:U257 av Lars Ohly m.fl. (v)
Rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning eller könsidentitet
Typ av motion: Partimotion
Information om motion 2004/05:U257

Skriftliga frågor

Fråga 2004/05:1374
Diskriminerande regler vid organdonationer

Fråga 2004/05:2051
Sveriges kontakter med Uganda om situationen för HBT-personer

Fråga 2004/05:2056
Avvisning av skyddsbehövande HBT-personer från Uganda

Fråga 2004/05:2059
Avvisning av HBT-personer från Iran

Fråga 2004/05:2060
Avrättningen av två homosexuella i Iran

Anföranden

Kultur, medier, trossamfund och fritid

Protokoll 2004/05:44 anförande 57
Protokoll 2004/05:44 anförande 59 (replik)
Protokoll 2004/05:44 anförande 61 (replik)

Immaterialrättsliga frågor

Protokoll 2004/05:64 anförande 27
Protokoll 2004/05:64 anförande 43 (replik)
Protokoll 2004/05:64 anförande 45 (replik)

Arvsrättsliga frågor

Protokoll 2004/05:64 anförande 50
Protokoll 2004/05:64 anförande 58 (replik)
Protokoll 2004/05:64 anförande 60 (replik)

Konsumentfrågor

Protokoll 2004/05:72 anförande 168
Protokoll 2004/05:72 anförande 170 (replik)
Protokoll 2004/05:72 anförande 172 (replik)

Barn och föräldrar m.m.

Protokoll 2004/05:72 anförande 190
Protokoll 2004/05:72 anförande 192 (replik)
Protokoll 2004/05:72 anförande 194 (replik)
Protokoll 2004/05:72 anförande 202 (replik)
Protokoll 2004/05:72 anförande 214 (replik)
Protokoll 2004/05:72 anförande 216 (replik)
Protokoll 2004/05:72 anförande 222

Svar på interpellation 2004/05:354 om utredning om könsneutral äktenskapslagstiftning

Protokoll 2004/05:73 anförande 109
Protokoll 2004/05:73 anförande 116

Svar på interpellation 2004/05:346 om insatser till stöd för personer som hotas av hedersrelaterade brott

Protokoll 2004/05:73 anförande 126
Protokoll 2004/05:73 anförande 129

Ny försäkringsavtalslag

Protokoll 2004/05:77 anförande 54
Protokoll 2004/05:77 anförande 56 (replik)
Protokoll 2004/05:77 anförande 58 (replik)

Distans- och hemförsäljningslag m.m.

Protokoll 2004/05:77 anförande 73
Protokoll 2004/05:77 anförande 75 (replik)
Protokoll 2004/05:77 anförande 77 (replik)

Nya regler om dödförklaring

Protokoll 2004/05:91 anförande 91
Protokoll 2004/05:91 anförande 93 (replik)
Protokoll 2004/05:91 anförande 95 (replik)
Protokoll 2004/05:91 anförande 98 (replik)
Protokoll 2004/05:91 anförande 100 (replik)

Associationsrättsliga frågor, m.m.

Protokoll 2004/05:92 anförande 107

Namnlagen

Protokoll 2004/05:92 anförande 130

Äktenskap, partnerskap och samboende

Protokoll 2004/05:95 anförande 5
Protokoll 2004/05:95 anförande 7 (replik)
Protokoll 2004/05:95 anförande 9 (replik)
Protokoll 2004/05:95 anförande 30 (replik)
Protokoll 2004/05:95 anförande 32 (replik)
Protokoll 2004/05:95 anförande 35 (replik)
Protokoll 2004/05:95 anförande 37 (replik)
Protokoll 2004/05:95 anförande 41

Insolvensrättsliga frågor

Protokoll 2004/05:95 anförande 43
Protokoll 2004/05:95 anförande 45 (replik)
Protokoll 2004/05:95 anförande 47 (replik)

Vissa frågor rörande fastigheter

Protokoll 2004/05:99 anförande 215
Protokoll 2004/05:99 anförande 218 (replik)
Protokoll 2004/05:99 anförande 220 (replik)

Ersättningsrättsliga frågor

Protokoll 2004/05:99 anförande 227

Förvaltningsberättelsens innehåll

Protokoll 2004/05:99 anförande 235

Svar på interpellationerna 2004/05:367, 368 och 369 om sex, samlevnad och barnkultur

Protokoll 2004/05:103 anförande 5
Protokoll 2004/05:103 anförande 11

Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m.

Protokoll 2004/05:126 anförande 42
Protokoll 2004/05:126 anförande 44 (replik)
Protokoll 2004/05:126 anförande 46 (replik)
Protokoll 2004/05:126 anförande 48 (replik)
Protokoll 2004/05:126 anförande 50 (replik)
Protokoll 2004/05:126 anförande 52 (replik)
Protokoll 2004/05:126 anförande 54 (replik)
Protokoll 2004/05:126 anförande 74 (replik)
Protokoll 2004/05:126 anförande 76 (replik)
Protokoll 2004/05:126 anförande 91 (replik)
Protokoll 2004/05:126 anförande 93 (replik)

Stärkt skydd för ensamkommande barn

Protokoll 2004/05:131 anförande 239
Protokoll 2004/05:131 anförande 241 (replik)
Protokoll 2004/05:131 anförande 243 (replik)
Protokoll 2004/05:131 anförande 245 (replik)
Protokoll 2004/05:131 anförande 247 (replik)
Protokoll 2004/05:131 anförande 254 (replik)
Protokoll 2004/05:131 anförande 256 (replik)

Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Protokoll 2004/05:131 anförande 262

Assisterad befruktning och föräldraskap

Protokoll 2004/05:133 anförande 12
Protokoll 2004/05:133 anförande 29 (replik)
Protokoll 2004/05:133 anförande 31 (replik)
Protokoll 2004/05:133 anförande 38 (replik)
Protokoll 2004/05:133 anförande 40 (replik)
Protokoll 2004/05:133 anförande 51 (replik)
Protokoll 2004/05:133 anförande 53 (replik)


2003/04

Motioner

Motion 2003/04:Fi233 av Ulf Holm m.fl. (mp, fp, v, c)
Hivpreventivt arbete i storstadsregionen
Typ av motion: Flerpartimotion
Information om motion 2003/04:Fi233

Motion 2003/04:Ju7 av Alice Åström m.fl. (v)
med anledning av prop. 2003/04:7 Lag om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:Ju7

Motion 2003/04:Ju31 av Rolf Olsson m.fl. (v)
med anledning av prop. 2003/04:164 Sveriges antagande av rambeslut om angrepp mot informationssystem
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:Ju31

Motion 2003/04:Ju33 av Rolf Olsson m.fl. (v)
med anledning av prop. 2003/04:166 Sveriges antagande av rambeslut om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:Ju33

Motion 2003/04:Ju255 av Rolf Olsson m.fl. (v)
Miljöbrottslighet
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:Ju255

Motion 2003/04:Ju262 av Rolf Olsson m.fl. (v)
Brottsoffer
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:Ju262

Motion 2003/04:Ju343 av Kalle Larsson m.fl. (v)
Preskriptionstiden i mål om hets mot folkgrupp
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:Ju343

Motion 2003/04:Ju355 av Alice Åström m.fl. (v)
Polisen
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:Ju355

Motion 2003/04:Kr211 av Peter Pedersen m.fl. (v)
Biblioteksersättning från forskningsbiblioteken
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:Kr211

Motion 2003/04:Kr270 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)
Film
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:Kr270

Motion 2003/04:Kr271 av Peter Pedersen m.fl. (v)
S. k. E-bio
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:Kr271

Motion 2003/04:Kr273 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)
Folkbildning
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:Kr273

Motion 2003/04:Kr274 av Peter Pedersen m.fl. (v)
Amatörkultur
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:Kr274

Motion 2003/04:Kr275 av Peter Pedersen m.fl. (v)
Distributionsstödets utformning
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:Kr275

Motion 2003/04:Kr276 av Peter Pedersen m.fl. (v)
Pris- och löneomräkning till kulturverksamhet
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:Kr276

Motion 2003/04:Kr290 av Peter Pedersen m.fl. (v)
Nationella uppdrag
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:Kr290

Motion 2003/04:Kr292 av Peter Pedersen m.fl. (v)
Världsmusik, världsdans och kulturell jämlikhet
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:Kr292

Motion 2003/04:Kr302 av Peter Pedersen m.fl. (v)
Det idrottshistoriska arvet
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:Kr302

Motion 2003/04:Kr308 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Kriterier för stöd till trossamfund
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:Kr308

Motion 2003/04:Kr322 av Peter Pedersen m.fl. (v)
Utvärdering av kasinoverksamheten
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:Kr322

Motion 2003/04:K233 av Mats Einarsson m.fl. (v)
Villkor för registrering av partibeteckning
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:K233

Motion 2003/04:K251 av Mats Einarsson m.fl. (v)
Pressutredning
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:K251

Motion 2003/04:K304 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)
Nätverksstöd för invandrade kvinnor
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:K304

Motion 2003/04:K319 av Alice Åström m.fl. (v)
Förstärkt rätt att ta del av allmänna handlingar och meddelarfrihet i arbetslivet
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:K319

Motion 2003/04:K320 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Könsneutrala författningar
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:K320

Motion 2003/04:K359 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Individuellt rättsskydd vid uppbördshjälp till registrerade trossamfund
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:K359

Motion 2003/04:L1 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
med anledning av prop. 2003/04:38 En ny prisinformationslag m.m.
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2003/04:L1

Motion 2003/04:L252 av Per Rosengren m.fl. (v)
Dröjsmålsräntan
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:L252

Motion 2003/04:L260 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Handläggningstiden för trafikskadeärenden
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:L260

Motion 2003/04:L261 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, fp, c, mp)
Familjerätten gällande HBT
Typ av motion: Flerpartimotion
Information om motion 2003/04:L261

Motion 2003/04:L262 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Delning av lån vid skilsmässa
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:L262

Motion 2003/04:Sk356 av Peter Pedersen m.fl. (v)
Den ideella sektorns skatter
Typ av motion: Kommittémotion
Information om motion 2003/04:Sk356

Motion 2003/04:So484 av Tasso Stafilidis och Karin Thorborg (v)
Folkölsförsäljningen
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2003/04:So484

Motion 2003/04:T553 av Lars Ångström m.fl. (mp, s, m, kd, v)
Estonias förlisning
Typ av motion: Flerpartimotion
Information om motion 2003/04:T553

Motion 2003/04:Ub428 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp, fp, v, c)
Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation i utbildningsväsendet, m.m.
Typ av motion: Flerpartimotion
Information om motion 2003/04:Ub428

Interpellationer

Interpellation 2003/04:373
Praxis i flyktingärenden gällande homosexuella i Iran

Skriftliga frågor

Fråga 2003/04:161
Transpersoners situation i samhället

Fråga 2003/04:593
Situationen för HBT-personer i Tunisien

Fråga 2003/04:594
Situationen för HBT-personer i Eritrea

Fråga 2003/04:595
Situationen för HBT-personer Moçambique

Fråga 2003/04:716
Homosexuella iranier

Fråga 2003/04:1593
Situationen för HBT-personer i Vitryssland

Anföranden

Förtroende för statsråd

Protokoll 2003/04:7 anförande 29

Lag om finansiell rådgivning till konsumenter

Protokoll 2003/04:26 anförande 111
Protokoll 2003/04:26 anförande 113 (replik)
Protokoll 2003/04:26 anförande 115 (replik)
Protokoll 2003/04:26 anförande 117 (replik)
Protokoll 2003/04:26 anförande 119 (replik)

Kultur, medier, trossamfund och fritid

Protokoll 2003/04:44 anförande 81
Protokoll 2003/04:44 anförande 83 (replik)
Protokoll 2003/04:44 anförande 85 (replik)
Protokoll 2003/04:44 anförande 87 (replik)
Protokoll 2003/04:44 anförande 89 (replik)

Franchising, m.m.

Protokoll 2003/04:63 anförande 9

Associationsrättsliga frågor, m.m.

Protokoll 2003/04:63 anförande 25

Försäkringsrättsliga frågor

Protokoll 2003/04:71 anförande 102

Barn och föräldrar m.m.

Protokoll 2003/04:71 anförande 123
Protokoll 2003/04:71 anförande 125
Protokoll 2003/04:71 anförande 127 (replik)
Protokoll 2003/04:71 anförande 129 (replik)
Protokoll 2003/04:71 anförande 132 (replik)
Protokoll 2003/04:71 anförande 134 (replik)
Protokoll 2003/04:71 anförande 151

Obeställd e-postreklam

Protokoll 2003/04:76 anförande 69

Konsumentfrågor

Protokoll 2003/04:85 anförande 5
Protokoll 2003/04:85 anförande 7 (replik)
Protokoll 2003/04:85 anförande 9 (replik)
Protokoll 2003/04:85 anförande 11 (replik)
Protokoll 2003/04:85 anförande 13 (replik)

Åtgärder mot så kallat fakturaskojeri och modemkapning

Protokoll 2003/04:85 anförande 89
Protokoll 2003/04:85 anförande 91 (replik)
Protokoll 2003/04:85 anförande 93 (replik)

Vissa frågor rörande fastigheter

Protokoll 2003/04:85 anförande 100
Protokoll 2003/04:85 anförande 107 (replik)
Protokoll 2003/04:85 anförande 109 (replik)

Åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap

Protokoll 2003/04:91 anförande 146
Protokoll 2003/04:91 anförande 157 (replik)
Protokoll 2003/04:91 anförande 159 (replik)

Immaterialrättsliga frågor

Protokoll 2003/04:91 anförande 167

Gränser för genpatent m.m. – genomförande av EG-direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar

Protokoll 2003/04:91 anförande 192

Svar på interpellation 2003/04:373 om praxis i flyktingärenden gällande homosexuella i Iran

Protokoll 2003/04:95 anförande 75
Protokoll 2003/04:95 anförande 80
Protokoll 2003/04:95 anförande 82
Protokoll 2003/04:95 anförande 84
Protokoll 2003/04:95 anförande 89

Skuldsatta barn

Protokoll 2003/04:99 anförande 49

En ny prisinformationslag m.m.

Protokoll 2003/04:99 anförande 55
Protokoll 2003/04:99 anförande 57 (replik)
Protokoll 2003/04:99 anförande 59 (replik)

Äktenskap, partnerskap och samboende

Protokoll 2003/04:104 anförande 117
Protokoll 2003/04:104 anförande 119 (replik)
Protokoll 2003/04:104 anförande 121 (replik)
Protokoll 2003/04:104 anförande 127 (replik)
Protokoll 2003/04:104 anförande 129 (replik)
Protokoll 2003/04:104 anförande 148 (replik)
Protokoll 2003/04:104 anförande 150 (replik)

(forts. från 7 §) Äktenskap, partnerskap och samboende (forts. LU22)

Protokoll 2003/04:104 anförande 166 (replik)
Protokoll 2003/04:104 anförande 168 (replik)

Insolvensrättsliga frågor, m.m.

Protokoll 2003/04:104 anförande 182

Skadeståndsrättsliga frågor

Protokoll 2003/04:104 anförande 193
Protokoll 2003/04:104 anförande 195 (replik)
Protokoll 2003/04:104 anförande 197 (replik)

Teater, dans och musik

Protokoll 2003/04:104 anförande 208
Protokoll 2003/04:104 anförande 210 (replik)
Protokoll 2003/04:104 anförande 212 (replik)

Val och regeringsbildning

Protokoll 2003/04:105 anförande 27

Svenska ambassaders rapporter om mänskliga rättigheter

Protokoll 2003/04:105 anförande 90
Protokoll 2003/04:105 anförande 92

(forts. från 9 §) Fri- och rättighetsskyddsfrågor (forts. KU12)

Protokoll 2003/04:105 anförande 119

Svar på interpellation 2003/04:478 om assisterad befruktning för lesbiska kvinnor

Protokoll 2003/04:118 anförande 59
Protokoll 2003/04:118 anförande 62

Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande

Protokoll 2003/04:121 anförande 93

(forts.) Ny produktsäkerhetslag (forts. LU29)

Protokoll 2003/04:121 anförande 116
Protokoll 2003/04:121 anförande 118 (replik)
Protokoll 2003/04:121 anförande 120 (replik)
Protokoll 2003/04:121 anförande 122 (replik)
Protokoll 2003/04:121 anförande 124 (replik)

Du hittar resterade års dokument här på riksdagens webb.


Om mig

tasso2.jpg

Jag heter Tasso Stafilidis och är skådespelare, författare och tidigare riksdagsledamot. Numera arbetar jag som verksamhetsansvarig för Göteborgs Kulturkalas. Jag är ordförande för West Pride i Göteborg och ledamot i Dramatens styrelse. Jag är inte längre vigselförrättare. På min webbplats kan du läsa om mig, vad jag gör och en del av vad jag har gjort. Du kan skicka e-post till mig på tasso@tasso.se.


Bilder (visa galleri)

Zaida & Daniel  Fotograf: Caroline ElofssonParadutropare EuroPride 2008Anna-Karin & SoniaMarcus & KristofferTasso Fotograf: Orlando G BoströmCigdem & SedatTasso Fotograf: Orlando G BoströmBodil & BörjeAnna & StefanTasso Fotograf: Orlando G BoströmEmilia & SörenTasso