Sverige avvisar HBT-personer till ett helvete i Iran

I dagens Göteborgsposten finns följande att läsa:

Sedan i höstas skickas homosexuella, som sökt skydd i Sverige, åter tillbaka till Iran. Vissa homosexuella män har tvingats byta kön enbart för att undkomma regimens förföljelser, tortyr och dödsdomar. Det är till detta helvete som den svenska regeringen och Migrationsverket avvisar HBT-personer som sökt en fristad och skydd för sina liv i Sverige, skriver företrädare för RFSL.

Regeringen och Migrationsverket står passivt och ser på när asylsökande från Iran återsänds till ett helvete av övergrepp, våld och dödsstraff.

Amnesty International har nyss lämnat sin årsbok med bland annat skarp kritik mot Sveriges hantering av asylärenden. Bland annat kritiseras Sverige för att ensidigt inhämta information om situationen för HBT-personer i Iran från den svenska ambassaden i landet. Dessa rapporter är alltför ensidiga och generella och ger därför en felaktig bild. Innehållet i ambassadens rapporter har motbevisats av bland annat Amnesty International, FN:s speciella sändebud i Iran samt av våra egna kontakters vittnesmål och utredningsresor.

RFSL har fler gånger tidigare påpekat för regeringen och de svenska myndigheterna, särskilt Migrationsverket, hur situationen för de iranska HBT-personerna har förändrats. Vi har inte fått något som helst gehör. I samband med att de offentliga avrättningarna av unga homosexuella återupptogs i Iran för två år sedan stoppade Migrationsverket tillfälligt avvisningarna. En linje som nu har övergivits av oförklarliga skäl. Sedan i höstas skickas homosexuella som sökt skydd i Sverige åter tillbaka till Iran.

Migrationsverkets mycket anmärkningsvärda bedömning är att det inte finns något som talar för att de ska fängslas, torteras eller riskera dödsstraff.

Att situationen i Iran har blivit mer våldsam sedan den nuvarande regimens tillträde är ett faktum och homosexuella har på ett mer påtagligt sätt tvingats under jorden.

Enbart för att undkomma regimens förföljelser, tortyr och dödsdomar har även vissa homosexuella män tvingats genomgå könskorrigerande operationer. De har pressats att byta kön trots att de inte varit transsexuella. Är det detta som den svenska asylpolitiken hade för mening att beskydda? Det är i alla fall till detta helvete som den svenska regeringen och Migrationsverket avvisar HBT-personer som sökt en fristad och skydd för sina liv i Sverige.

Vi var många som trodde att i och med att sexuell läggning blev en grund för asyl i Sverige skulle vi slippa få rapporter om sådana övergrepp. Med facit i hand nås vi i stället av fler och fler rapporter om asylsökande som skickas tillbaka till horribla livssituationer till de länder de flytt ifrån för att de fruktar för sina liv.

RFSL:s ställning är tydlig i frågan. Det är under vår värdighet som ett demokratiskt land att beskydda och försvara en regims totala och återkommande övergrepp av HBT-personers mänskliga rättigheter.

Inte tillförlitlig information
Den svenska regeringen och svenska myndigheter måste vidga sina vyer och inhämta upplysningar även från andra säkrare källor. Att som i fallet med rapporterna från Sverigeambassaden i Iran enbart fråga den iranska regimen om hur de ser på homosexuella och homosexuella handlingar kan inte anses som tillförlitlig information. När kommer vår ambassad i Teheran att ta seriösa kontakter med livslevande HBT-personer i stället för att förlita sig på de regimtrogna uppgifterna, de får i dag?

Ställningstagande för Iran
Tills världssamfundet får ett slut på Irans totala nonchalans av de mänskliga rättigheterna måste Sverige omedelbart upphöra med avvisningarna av iranska homosexuella, bisexuella och transpersoner till landet.
Allt annat ser vi som ett aktivt ställningstagande för den iranska totalitära regimens förföljelser och övergrepp.

Därför kräver RFSL:
1. Att alla avvisningar av HBT-personer till Iran stoppas omgående.
2. Att avvisningar av HBT-personer till de 85 länder där homosexualitet är olaglig samt till de nio länder där homosexualitet är belagt med dödsstraff stoppas omgående.
3. Att Migrationsverket inte längre ska använda sig av den ensidiga information som ges i de svenska ambassadernas bristfälliga rapportering om situationen för HBT-personer.
4. Att regeringen omgående kvalitetssäkrar ambassadernas rapportering om mänskliga rättigheter.
5. Att ambassadpersonalen vid de svenska ambassaderna har adekvat HBT-kompetens.
6. Att alla personalen vid Migrationsverket och migrationsdomstolarna har adekvat HBT-kompetens.
7. Att regeringen protesterar kraftfullt mot de länder som fortfarande kränker HBT-personers fri- och rättigheter.
8. Att det ska vara varje HBT-flyktings rättighet att vara öppen med sin sexuella läggning och att principbesluten från regeringen, Migrationsverket och migrationsdomstolarna att HBT-personer kan avvisas till sitt hemland med motivet att de inte behöver manifestera sin sexuella läggning öppet, tas bort/skrotas/upphör.
9. Att HBT-flyktingars rättssäkerhet stärks avsevärt i Sverige.
10. Att den svenska regeringen agerar kraftfullt inom ramen för allt internationellt arbete samt alla bilaterala kontakter för att förbättra situationen för HBT-personer i världens alla länder.
11. Att den svenska regeringen arbetar aktivt och långsiktigt för en särskild FN-konvention för HBT-rättigheter.

Sören Andersson
förbundsordförande RFSL
Ulrika Westerlund
vice förbundsordförande RFSL
Tasso Stafilidis
asylansvarig RFSL:s förbundsstyrelse

I kväll kl.18.00 hålls ett seminarium som lyfter upp hbt-flyktingars situation på Pustervik i Göteborg.


Om detta inlägg