Skärpning av lagstiftningen vid miljöbrott

Motion 2001/02
Stockholm den 4 oktober 2001

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en skärpning av lagstiftningen vid miljöbrott.

Motivering

Det misslyckade tunnelbygget genom hallandsåsen känner nog de flesta till idag. En stor mängd människor fick sina brunnar och boskap förgiftade. Att det har begåtts grova fel är helt klart, och också att dessa fel borde falla under begreppet miljöbrott.

Åklagaren har dock lagt ner utredningen, då utredningen inte kunnat styrka vem som ansvarade för det som hänt. Detta anser jag vara upprörande. När ett agerande som är så klandervärt som det av de ledande för bygget gjort sig skyldiga till, så måste det till sanktioner, så att det inte händer igen. Miljöbrotten är ofta mycket svåra att fälla någon för, exempelvis vid oljeutsläpp längs kusten. Något måste dock göras, då dessa brott får stor inverkan på miljön för lång tid framöver. Det måste göras lättare att fälla någon för miljöbrott, utan att för den skull minska rättssäkerheten, annars finns risk för att det agerande som man vill hindra via lagarna om miljöbrott inte alls kommer att sluta, då risken för att dömas är extremt liten.

Enligt vår mening bör lagstiftningen vid miljöbrott skärpas. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Tasso Stafilidis (v)
Charlotta L Bjälkebring (v)
Sven-Erik Sjöstrand (v)
Karin Svensson Smith (v)
Alice Åström (v)


Om detta inlägg