Kulturföreningars verksamhet inte skall läggas ut på entreprenad

Motion 2001/02
Stockholm den 4 oktober 2001

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över lagstiftningen gällande att ideella kulturföreningars verksamhet inte skall läggas ut på entreprenad av kommuner och landsting.

Motivering

Helsingborgs kommun har beslutat att den ideella kulturföreningen Folkets Bio:s verksamhet på Röda Kvarn skall läggas ut på entreprenad. Verksamheten har bedrivits ideellt i mer än 10 år och nu har man helt plötsligt dragit undan möjligheterna för den fortsatta verksamheten.

När föreningen visat att det går att driva en kvalitetsbiograf i Helsingborg, så läggs verksamheten ut på ett privat vinstdrivande företag. En verksamhet där Folkets Bios mångåriga publikarbete och publikunderlag är detsamma som kommunen upphandlar om. Själva förfarandet väcker också frågor, enligt kronofogdemyndigheten har Folkets Bio fortfarande ett giltigt hyreskontrakt för Röda kvarn, och även om kommunen har överklagat det beslutet så visar det på att processen har hastats fram i något som snarare antyder att det är politiska motiv som styr processen än att det är omtanke om biografverksamheten.

Enligt min mening bör lagstiftningen ses över vad gäller att ideella kulturföreningars verksamhet inte skall läggas ut på entreprenad av kommuner och landsting. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Tasso Stafilidis (v)


Om detta inlägg