Kränkande behandling inom offentlig verksamhet

Motion 2001/02
Stockholm den 4 oktober 2001

Förslag till riksdagsbeslut

1.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka medvetenheten och kunskapen om kränkande behandling inom offentlig verksamhet.

2.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa sanktion för personer anställda i offentlig verksamhet som begår kränkande handlingar i arbetet.

Bakgrund

Det är idag en allmän uppfattning att exempelvis poliser och läkare skall föregå med gott exempel, de skall inte få säga kränkande saker till exempelvis en patient. Verkligheten är dock inte alltid så. Idag kan en cancersjuk patient som kommer in till läkaren mötas av förlöjligande behandling från läkaren då patienten ställer frågor om olika behandlingar. Efter varje förlöjligande svar så sjunker patientens självkänsla och människovärde. Patienten förlorar kamplusten och dör efter en månad.

Detta är bara ett exempel, men inte helt ovanligt. Det är enligt vår mening ett helt oacceptabelt beteende av någon som är satt att behandla och hjälpa andra. Jag skulle vilja se att uppmärksamheten på och medvetenheten om detta ökar.

Sanktioner som ger personen som utsatts för kränkande behandling rätt att klaga och då sanktioner ska kunna utdömas i form av tjänstefel. Om t.ex. en polis blir kränkt i sitt yrkesutövande finn idag skydd för detta och straff kan utdömas. Detsamma skall gälla när en anställd i offentlig verksamhet kränker någon.

Det är vår mening att regeringen bör vidta åtgärder för att öka medvetenheten och kunskapen om kränkande behandling inom offentlig verksamhet samt att sanktioner bör införas mot de som är anställda i offentlig verksamhet och begår kränkande handlingar. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Tasso Stafilidis (v)
Charlotta L Bjälkebring (v)
Alice Åström (v)


Om detta inlägg