Könsstympning av flickor

Motion 2001/02
Stockholm den 4 oktober 2001

Förslag till riksdagsbeslut

1.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skärpning av tillämpningen av lagen till skydd mot könsstympning av flickor.

2.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om upprättande av en handlingsplan för att skydda de flickor som riskerar att utsättas för könsstympning.

Bakgrund

I TV har det för inte så länge sedan visats att könsstympning av flickor förekommer i Sverige. Själva ingreppet sker utomlands, men de som förmedlar kontakten finns i Sverige. Det är unga flickor det rör sig om, och det är uppenbart att lagen inte fungerar som det är tänkt, då ingen har fällts för brottet.

Någonting måste göras för att skärpa tillämpningen av lagen så att de sociala myndigheterna verkligen följer lagen. Det måste också till en handlingsplan för att kunna skydda de flickor som riskerar att utsättas för könsstympning. Det är uppenbart att de lagar vi har idag inte skyddar flickorna i tillräckligt hög grad. En handlingsplan skulle kunna vara ett stöd för de som arbetar inom de sociala myndigheterna. Vår mening är att regeringen skall lägga fram förslag på hur tillämpningen av lagen till skydd mot könsstympning av flickor kan skärpas och att en handlingsplan mot könsstympning av flickor upprättas. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Tasso Stafilidis (v)
Charlotta L Bjälkebring (v)
Alice Åström (v)


Om detta inlägg