Främja integrationen i Öresundsregionen

Motion 2001/02
Stockholm den 4 oktober 2001

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att främja integrationen i Öresundsregionen gällande arbete och boende.

Bakgrund

Det är idag svårt att arbeta i Danmark och bo i Sverige. Arbetsmarknaderna har ännu inte jämkats samman över sundet. Krånglig byråkrati och skilda skattesystem gör det besvärligt att jobba i Danmark medan man fortfarande bor i Sverige. Både företag och skattemyndigheter i regionen vittnar om problemen för integrationen i Öresundsregionen.

Det faktiska läget måste vara så att skattelagstiftningen främjar en integration mellan Danmark och Sverige i Öresundsregionen, för t.ex. arbetskraft än att det försvåras.

Enligt vår mening borde skattelagstiftningen utformas så att integrationen i Öresundsregionen främjas. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Tasso Stafilidis (v)
Charlotta L Bjälkebring (v)
Alice Åström (v)


Om detta inlägg