Förbud mot kosmetikatester på djur

Motion 2001/02
Stockholm den 4 oktober 2001

Förslag till riksdagsbeslut

1.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av förbud mot kosmetikatester på djur.

Motivering

På EU-nivå har man under lång tid arbetat för ett förbud mot kosmetikatest på djur och även för ett försäljningsförbud mot djurtestad kosmetika. Förbudslagen har ett brett stöd hos befolkningen och även inom Europaparlamentet. Trots detta har ännu inget testförbud eller försäljningsförbud kunna realiseras. Naturligtvis anser jag att det är viktigt att Sverige arbetar kraftfullt för att förbuden skall genomföras på EU-nivå. Enligt vad jag förstått är jordbruksministern mycket drivande i detta arbete och hanterar frågan på ett mycket förtjänstfullt sätt.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av förbud mot kosmetikatester på djur.

Bakgrund

På EU-nivå har man under lång tid arbetat för ett förbud mot kosmetikatest på djur och även för ett försäljningsförbud mot djurtestad kosmetika. Förbudslagen har ett brett stöd hos befolkningen och även inom Europaparlamentet. Trots detta har ännu inget testförbud eller försäljningsförbud kunna realiseras. Naturligtvis anser jag att det är viktigt att Sverige arbetar kraftfullt för att förbuden skall genomföras på EU-nivå. Enligt vad jag förstått är jordbruksministern mycket drivande i detta arbete och hanterar frågan på ett mycket förtjänstfullt sätt.

Samtidigt är det så att vi har djurtestade produkter i våra butiker och vi har ännu inte genomfört ett nationellt förbud mot kosmetikatest på djur, trots att ett sådant utlovades redan till 1998. I Sverige utförs inga kosmetikatest på djur, men som t.ex. djurrätts- och djurskyddsorganisationerna påpekat på skulle ett förbud mot kosmetikatest på djur, på etiska grunder, i Sverige få ett symbolvärde. Djurrätts- och djurskyddsorganisationerna bedriver i dag  ett mycket bra arbete dåd det gäller att informera om djurtesten, kosmetiska- och hygienprodukter samt att det finns produkter som inte testats på djur. Deras arbete är mycket viktigt, men samtidigt  är deras resurser långtifrån tillräckliga. Det skulle enligt min mening vara angeläget att staten såg över sina möjligheter att driva på utvecklingen bort från djurtesten och bort från bruket av produkter som testats på djur.

Med anledning av detta bör ett förbud mot kosmetikatester på djur införas.

Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Samtidigt är det så att vi har djurtestade produkter i våra butiker och vi har ännu inte genomfört ett nationellt förbud mot kosmetikatest på djur, trots att ett sådant utlovades redan till 1998. I Sverige utförs inga kosmetikatest på djur, men som t.ex. djurrätts- och djurskyddsorganisationerna påpekat på skulle ett förbud mot kosmetikatest på djur, på etiska grunder, i Sverige få ett symbolvärde. Djurrätts- och djurskyddsorganisationerna bedriver i dag  ett mycket bra arbete dåd det gäller att informera om djurtesten, kosmetiska- och hygienprodukter samt att det finns produkter som inte testats på djur. Deras arbete är mycket viktigt, men samtidigt  är deras resurser långtifrån tillräckliga. Det skulle enligt vår mening vara angeläget att staten såg över sina möjligheter att driva på utvecklingen bort från djurtesten och bort från bruket av produkter som testats på djur.Med anledning av detta bör ett förbud mot kosmetikatester på djur införas. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Tasso Stafilidis (v)


Om detta inlägg