Färdtjänst

Motion 2001/02
Stockholm den 4 oktober 2001

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om omorganisation av färdtjänsten för att öka tryggheten för dem som använder sig av den.

Bakgrund

Idag råder stora problem inom färdtjänsten. Dett är ett av många exempel: Ett par i 90-års åldern varav den ena är rullstolsbunden beställde riksfärdtjänst för att bli hämtade från en plats utanför tätbebyggt område, de blev stående utan att någon transport  kom. Lyckligtvis kom en person med mobiltelefon förbi och kunde hjälpa dem att ta reda på vad som hänt och se till att de kom hem. Detta tog flera timmar att få reda på vad som hänt. Beställningen av taxi hade fallit bort hos det företag som skulle köra och hämta dem. Från att bli hämtade kl. 20.00, hämtades de istället kl. 01.45. Vi vågar knappt tänka vad som kunde hänt om personen med mobiltelefon inte dykt upp.

De personer som har färdtjänst är redan utsatta och har andra behov, och har därmed svårt att själva hävda sin rätt. Tryggheten och rättssäkerheten måste öka för de som använder färdtjänst. Färdtjänstens organisation måste ligga under offentlig regi, då den privata inte fungerar.

Vår mening är att färdtjänsten bör omorganiseras för att öka tryggheten för dem som använder sig av den. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Tasso Stafilidis (v)
Charlotta L Bjälkebring (v)
Alice Åström (v)


Om detta inlägg