Burhöns

Motion 2001/02
Stockholm den 4 oktober 2001

Förslag till riksdagsbeslut

1.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte bevilja nya dispenser från kraven om hållning av burhöns från och med år 2000.

2.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att dra tillbaka alla nya dispenser som beviljats efter år 2002.

Inga fler dispenser för burhöns

Trots att riksdagen 1988 beslutade att förbjuda burhållning av höns i Sverige, sitter fortfarande omkring 3,6 miljoner hönor i burar. Det motsvarar ca 50 % av landets värphönor. 1997 kompletterade riksdagen förbudet med funktionskrav som gäller alla system. Enligt den bestämmelsen är det tillåtet att hålla höns i bur om burarna innehåller sittpinnar, värpreden och sandbad. Nästan alla buräggsproducenter fick dispens från de nya kraven från 1997 och de sista dispenserna gäller t.o.m. 2002.

Det börjar bli dags att visa att lagen om förbud mot hållning av burhöns fortfarande gäller, och därmed sluta bevilja dispenser från kraven. När nu jordbruksdepartementet nu i dagarna börjat bevilja dispenser fram till år 2004 innebär detta att hönsen kommer att sitta i samma burtyp som förbjöds 1988, 16 år tidigare! Hönsen lider och det är dags att visa att lagen från 1988 fortfarande gäller. Min mening är att det inte skall beviljas fler dispenser från kraven på hönsburarna efter att de löpt ut år 2002 samt att upphäva de dispenser jordbruksdepartementet beviljat fram till 2004. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Tasso Stafilidis (v)
Charlotta L Bjälkebring (v)
Jonas Ringqvist (v)
Sven-Erik Sjöstrand (v)
Alice Åström (v)


Om detta inlägg