Socialarbetartjänster med placering i Köpenhamn

Motion 2001/02
Stockholm den 3 oktober 2001

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statligt ansvar för två socialarbetartjänster med placering i Köpenhamn

Motivering

De flesta som är bosatta i södra Sverige uppskattar närheten till Danmark och de enkla resvägarna dit. Samtidigt är alla medvetna om att närheten också skapar problem i form av ökad tillgång på alkohol och narkotika. Ett av de mest attraktiva resmålen för unga missbrukande svenskar är Christiania i utkanten av Köpenhamn, där narkotikaflödet är stort och välkänt.

För att ta hand om och hjälpa de svenskar som fått problem kopplade till narkotikan i Danmark har socialstyrelsen i många år finansierat två socialarbetartjänster för att akut kunna hjälpa människor att resa hem till Sverige eller uppsöka sjukvård i Köpenhamn. Dessa personer har ofta psykiska problem och stora svårigheter att klara sig på egen hand. Det är därför viktigt att snabbt fångas upp av socialarbetare på plats. Detta har tidigare ansetts som en viktig verksamhet eftersom det främst handlat om unga människor på väg att slås ut av det svenska samhället. I dag anser man inte att det finns ekonomiska resurser för att upprätthålla denna verksamhet.

Vi anser att det är viktigt att de svenska myndigheterna tar sitt ansvar för de svenskar som råkar illa ut p.g.a. den ökade tillgängligheten av narkotika. För detta krävs ett statligt ansvar för två socialarbetartjänster med placering i Köpenhamn. Detta ges regeringen tillkänna.

Tasso Stafilidis (v)
Charlotta L Bjälkebring (v)
Sven-Erik Sjöstrand (v)
Alice Åström (v)


Om detta inlägg