Reglerna om sponsring av kultur

Motion 2001/02
Stockholm den 3 oktober 2001

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs angående ändring av reglerna om sponsring av kultur.

Motivering

Företagens kultursatsningar bekostas idag delvis av staten. Företagen får dra av kostnaderna för kultursatsningarna i sin skattedeklaration, vilket medför att staten står för 28% av beloppet. Den som mottar beloppet kan dock få betala skatt för beloppet.

Det borde vara så att de föreningar och institutioner som mottar beloppet slipper betala skatt för det, och att företagen inte kan dra av kostnaden i sin skattedeklaration.

Det måste också till tydliga regler för vad som gäller vid företags sponsring av kultur. Idag är det ett samarbetsavtal mellan företagen och institutionerna, där kulturinstitutionerna/kulturgrupperna befinner sig i underläge jämfört med företagen.

Det är vår mening att regeringen borde ändra reglerna för sponsring av kultur. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Tasso Stafilidis (v)
Charlotta L Bjälkebring (v)
Peter Pedersen (v)
Willy Söderdahl (v)


Om detta inlägg