Omskärelse

Motion 2001/02
Stockholm den 3 oktober 2001

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbud mot omskärelse av pojkar.

Motivering

I Sverige har vi nyligen fått en ny lag om omskärelse av barn. Sverige har skrivit under FN:s barnkonvention, där det stadgas att i allt som rör barn så skall barnets bästa vara gällande. Är omskärelse förenligt med barnkonventionen?

Först har vi omskärelserna av medicinska skäl, att det är för trångt etc. Där är det till barnets bästa att bli omskuren, helt eller delvis, då det annars kan tillstöta sjukdom och liknande. Dessa omskärelser kan vi därmed ta bort ur debatten. Kvarstår gör då de omskärelser som görs på annan grund än rent medicinska, exempelvis kulturella eller religiösa skäl.

Efter en omskärelse så är ollonet blottlagt och ytan på ollonet kommer att bli hårdare, dels för att det skaver mot kläderna men också för att det sekret som avsöndras av körtlar i förhuden inte längre finns kvar. Enligt läkare så blir det en klart nedsatt känslighet i de erogena zonerna på penis, motsvarande att man har en kondom påsatt. RFSU skrev i sitt remissvar till lagen att omskärelse av pojkar kan beskrivas som könsstympning.

Är denna omskärelse till barnets bästa? Inte nödvändigtvis. Det är tveklöst så att omskärelse av pojkar är en rituell handling och att omskärelsen innebär att pojkarna tas upp i gruppen, att de får känna gemenskap. Det har tidigare gjorts omfattande omskärelseprogram i några länder, då borttagandet av förhuden sades ha positiv medicinsk effekt. Enligt nyare forskning saknar dock omskärelse av pojkar positiv medicinsk eller hygienisk effekt. Det gäller att komma ihåg att omskärelse av pojkar görs på någon som inte har tillfrågats. Skulle avlägsnandet av andra kroppsdelar, med religiösa motiv, också tillåtas på någon som inte tillfrågats? Varför inte vänta med omskärelsen till vuxen ålder, och personen kan tillfrågas och själv ta initiativ till ingreppet.

Enligt uppgift så förekommer alternativa omskärelseceremonier i USA, England och Israel, där något kirurgiskt ingrepp inte görs.

Barnens rätt har i ett modernt upplyst samhälle klart företräde framför etniska traditioner. Det är i viktigt att Sverige fortsätter vara ett land som tar barns rättigheter på stort allvar och skyddar barn mot övergrepp. Könsstympning av kvinnor är redan förbjuden i lag, medan omskärelse av pojkar inte är det. Enligt vår mening är omskärelse av pojkar inte förenligt med barnkonventionen och bör förbjudas. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Tasso Stafilidis (v)
Charlotta L Bjälkebring (v)
Ulla Hoffmann (v)
Alice Åström (v)


Om detta inlägg