Invandringsfrågor

Motion 2001/02
Stockholm den 3 oktober 2001

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att förenkla för de som vill invandra till Sverige istället för att skuldbelägga kvinnor genom att moralisera över och ställa krav på att de skall föda barn.

Motivering

Att svenska kvinnor föder för få barn och att välfärden hotas om inte svenska kvinnor föder fler barn, har vi hört till leda. Vi har också fått höra att välfärden enbart går att rädda om det är de svenska kvinnorna som ska föda dessa barn.

Det finns dock andra lösningar på problemet. Detta speciellt då en kraftigt ökad barnkull nu skulle anstränga de offentliga finanserna ytterligare om några år, då de stora pensioneringarna av 40-talisterna äger rum.

Istället för att svenska kvinnor skall föda fler barn så bör det underlättas för personer som vill invandra till Sverige. Vi har idag hårda regler för invandringen, samtidigt som vi om några år kommer att ha svårt att behålla den välfärd som vi har idag. När nu Sverige avvisar många barn och deras familjer, kan vi inte låta bli att ställa oss frågan om varför det endast är blonda svenskfödda barn som räknas.

Enligt vår mening bör reglerna för invandring till Sverige förenklas och kraven mildras, istället för att skuldbelägga kvinnor för att de inte föder barn i tillräcklig omfattning. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Tasso Stafilidis (v)
Charlotta L Bjälkebring (v)
Alice Åström (v)


Om detta inlägg