Arbete mot nynazism

Motion 2001/02
Stockholm den 3 oktober 2001

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd för avhoppade nynazister.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om riktat förebyggande arbete mot den nazistiska rörelsens nyrekrytering.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd för anhöriga till nynazister.

Stöd för avhoppare

En del unga, i synnerhet unga killar, är aktiva i den nynazistiska rörelsen. Utan att i denna motion recensera den nynazistiska rörelsen utöver att samhället med alla medel ska motverka rasistiska, nazistiska och homofobiska brott för vilka den nynazistiska rörelsen står för vill jag belysa behovet av tydliga insatser från staten.

Det handlar om att de unga män och kvinnor som väljer att hoppa av den nynazistiska rörelsen ska kunna få stöd för det. Det finns projekt i landet t. ex. EXIT som just jobbar med avhoppade personer från den nynazistiska rörelsen. Det finns dessvärre inget nationellt ansvar för att det arbetet ska fortgå . Jag menar att det ligger i statens intresse att hjälpa och stödja personer som hoppar av den nynazistisk rörelsen. Det handlar då bland annat om att personen ska kunna komma tillbaka till ett nazistfritt samhälle och att kunna erhålla den ev vård och det stöd som kan behövas, då de flesta avhopparna mår mycket dåligt. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen.

Förebyggande verksamhet

Den verksamhet som t. ex. EXIT bedriver har ju även en viktig förebyggande effekt. Enligt min mening måste staten även här ha ett nationellt ansvar om riktat förbyggande arbete mot den nazistiska rörelsens nyrekryteringar. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen.

Anhörigas situation

En annan grupp av personer som far illa och som inte erhåller stöd och hjälp från samhället i tillräcklig utsträckning är de anhöriga till nynazisterna. Det kan handla om en ensamstående förälder eller om två föräldrar, om syskon, om partner, barn osv. Detta är människor som på olika sätt blir osynliga och som har svårt att få adekvat stöd och hjälp. Det kan handla om psykiska besvär, hot och våld som aldrig anmäls på grund av att en anhörig är gärningsman och mycket mer.

Här anser jag att det måste ligga i samhällets intresse att ta tillvara dessa människors rätt till stöd och hjälp när de utsätts för en sådan pressande och betungande situation då en nära anhörig förklarat sig vara anhängare till den nynazistisk rörelsen. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen.

Tasso Stafilidis (v)


Om detta inlägg