Kulturrådet och de fria grupperna

Motion 2000/01:Kr307
Kulturrådet och de fria grupperna
av Tasso Stafilidis och Charlotta L Bjälkebring (v)

Yrkande: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att oavsett om en fri grupp erhåller anslag från Statens kulturråd
eller ej skall verksamma fria grupper i Sverige erhålla samma service som de
grupper som erhåller statliga verksamhetsbidrag eller projektbidrag.
Behandlas senare


Om detta inlägg