Med anledning av prop. 2000/01:81 Omskärelse av pojkar

Motion 2000/01:So44
Med anledning av prop. 2000/01:81 Omskärelse av pojkar
av Tasso Stafilidis m.fl. (v, s)

Yrkande: Riksdagen beslutar i enlighet med vad som anförs i motionen om
åldersgränser och övriga villkor för manlig omskärelse som ej är medicinskt
motiverad.
Behandlas i betänkande SoU17, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:119 (debatt)               2001-06-01
Protokoll 2000/01:119 (beslut) = utskottet   2001-06-01


Om detta inlägg