Svensk flygutbildning

Motion 2000/01:Fö314
Svensk flygutbildning av Sven-Erik Sjöstrand och Tasso Stafilidis (v)

Yrkande 1: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att en svensk flygutbildning inrättas i Ljungbyhed med utgångspunkt i
nuvarande Krigsflygskolan i Ängelholm och Trafikflygskolan i Ljungbyhed.
Yrkande 2: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen
anförs om att det utvecklas en samarbetsmodell ur de grundläggande
flygutbildningarna som täcker såväl Flygvapnets som den civila verksamhetens
behov.
Yrkande 3: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen
anförs om att utbildningen skall ha direkt koppling till aktuella berörda
tvärvetenskapliga universitets- och högskoleområden inom Lunds universitet och
Lunds tekniska högskola och andra universitet och högskolor.
Yrkande 4: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen
anförs om att den grundläggande taktiska flygförarutbildningen (GTU) i Uppsala
(F16) flyttas till Luleå (F21).
Behandlas i betänkande FöU02, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:112 (debatt)               2001-05-16
Protokoll 2000/01:112 (beslut) =utskottet    2001-05-16


Om detta inlägg