Civil olydnad

Motion 2000/01:Ub812
Motion 2000/01:Ub812
Civil olydnad
av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Yrkande: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att träning i civil olydnad borde vara en självklarhet i den
demokratiska processen och borde även vara en del av utbildningen i ämnen såsom
samhällskunskap, rättskunskap och historia på högstadiet, gymnasiet,
folhögskolan och högskolan.
Behandlas i betänkande UbU13, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:97 (debatt)                2001-04-20
Protokoll 2000/01:99 (beslut) = utskottet    2001-04-25


Om detta inlägg