Skydd för konsumenter vid obehöriga uttag från bankkonton

Motion 2001/02
Stockholm den 4 oktober 2001

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökat skydd för konsumenter vid obehöriga uttag från bankkonton.

Bevisbörda vid obehöriga bankomatuttag.

Om pengar har försvunnit från ditt konto så har du idag mycket små möjligheter att få dem tillbaka, speciellt om du har ditt uttagskort kvar. Inte ens om du kan bevisa att du inte har tagit ut pengarna, för att du varit på sjukhuset, eller befunnit dig i ett rum dit du behöver ett kort och kod för att ta dig in, får du tillbaka pengarna. Du är idag ansvarig för uttag som skett på ditt konto, oavsett om du gjort dem eller ej. Även om du vet att du inte varit grovt oaktsam med ditt kort eller din kod, hur ska du kunna bevisa det?

Idag krävs det att du bevisar att du inte tagit ut pengarna. Det borde ligga på banken att visa att du tagit ut pengarna, eller att du förfarit grovt oaktsamt med ditt kort eller kod. Det är trots allt banken som förvaltar dina pengar, och borde därför ha ett ansvar för vem de lämnar ut dem till. Du har som konsument små möjligheter att bevisa att du är oskyldig, medan banken har information och ekonomiska resurser nog att kunna utreda och bevisa vad som skett. Det är vår mening att skyddet för konsumenter bör stärkas vid bankuttag. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Tasso Stafilidis (v)
Charlotta L Bjälkebring (v)
Alice Åström (v)


Om detta inlägg