Kulturarbetarna och a-kassan

Motion 2000/01:A296
Kulturarbetarna och a-kassan
av Charlotta L Bjälkebring och Tasso Stafilidis (v)

Yrkande: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att AMS bör ges i uppdrag att i samråd med berörda
konstnärsorganisationer utforma närmare föreskrifter för hur a-kassereglerna
inom kulturarbetsmarknadens område ska tillämpas.
Behandlas i betänkande AU05, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:46 (debatt)                  2000-12-13
Protokoll 2000/01:47 (beslut) = utskottet   2000-12-14


Om detta inlägg