Vänsterpartiet måste ta ställning

Artikel i GP 000327

Vänsterpartiet måste ta ställning

Vi vill verka för tolerans och respekt i
vänsterpartiet i motsats till den moralpanik som
brutit ut, skriver Charlotta L Bjälkebring och
Tasso Stafilidis (v) i debatten om den
porrskådespelande vänsterpartisten i Härryda.
Sexualitet som frigörande kraft bygger på sexuella
erfarenheter där ingen kommer till skada eller känner
sig kränkt. Den fria sexualiteten tar inte hänsyn till
vilket kön den riktar sig, eller till hur de gemensamt
överenskomna formerna för den sexuella
upplevelsen är värderade av samhället.

Synen på sexualitet där kvinnor förtrycks utgår från
kön, det vill säga en struktur där kvinnor förtrycks
av mannen i den sexuella handlingen. Ett synsätt som
utgår ifrån att all pornografi är kvinnoförtryckande,
kränkande och innebär manlig kontroll av den
kvinnliga sexualiteten, blir intolerant och
diskriminerande gentemot gemensamt
överenskommen sex mellan män och kvinnor som
inte passar in i mallen och gentemot sex mellan
personer av samma kön.

Vi konstaterar att sexualitet i högsta grad är en
privatsak och att kränkning av den regleras i lag.
Vi menar att den som ser all pornografi som
kvinnoförnedrande och kvinnoförtryckande blandar
ihop sexualitet med våld och kränkning. Pornografi
blir därmed ett lika missbrukat ord som kommunist.
I kommunistfrågan har vänsterpartiet på ett klart och
tydligt sätt tagit klar ställning mot förtryck och
diktatur, för demokrati, yttrandefrihet och alla
människors lika värde.

Det är därför viktigt att vi nyanserar debatten, skiljer
på och reder ut vad olika ord och begrepp står för.
Sexualiteten ser olika ut hos oss alla och är en drift vi
alla föds med.

Övergrepp och våld är förbjudet och skall
bekämpas oavsett om det utövas naket eller påklätt.
Sexuell tillfredsställelse är något positivt och frigör
endorfiner, kroppens eget belöningssystem, medan
sexuell frustration frigör aggression och negativa
stresshormoner.

Pornografin kan vara både ond och god. Den kan
vara ensidig och det måste skapas positiva motbilder
till den.

Konsekvenserna av att skambelägga och fördöma
kvinnors och mäns njutning kan inte leda till annat än
sexuell frustration och destruktiva handlingar.
Vilken är vänsterns roll? Vänsterpartiet ska inte
diskriminera eller utesluta människor som gemensamt
har överenskommen sex, bara för att det finns sådan
pornografi som ger en ensidig bild av kvinnors och
mäns sexuella roller och som därmed kan hämma
både kvinnor och män.

Var går gränsen? Kan en person vara medlem i
vänsterpartiet, även om personen: medverkar i
porrfilmer där ingen skadas eller kränks, konsumerar
porrfilmer eller andra sexuellt tillfredsställande alster,
är prostituerad och så vidare. Vänsterpartiet måste
ta ställning! Är vi ett tolerant parti eller vill vi
moralisera över och reglera människors sätt att njuta,
människors rätt att njuta? Vi vill verka för tolerans
och respekt i vänsterpartiet i motsats till den
moralpanik som brutit ut.

Vi bör i stället lyfta blicken och bejaka det goda och
positiva i människans njutning. Vi efterlyser radikala
förslag till hur vi nu skall gå vidare. Vi har en rad
med förslag, här är några:
Bättre sex- och samlevnadsundervisning i skolan
utifrån en värdeneutral hållning till sexualiteten.
Upplysa utan att lägga värdering om olika sexuella
läggningar, könsöverskridande och sexuella
praktiker.

Det ska inte vara samhällets uppgift att uppvärdera
någon typ av samlevnad, sexuell läggning eller sexuell
handling framför någon annan, utan i stället att
uppmuntra individens egna livsval på dessa områden,
under förutsättning att ingen människa skadas eller
kränks.

Offentligt stöd till produktion och distribution av
sexuella skildringar som kan hjälpa människor att
hitta sin egen fria sexualitet.

Attitydförändrande åtgärder så att minoriteter inte
utsätts för diskriminering och utanförskap till
exempel i form av kulturell verksamhet som tar upp
samlevnadsproblematik, sexuell moralism och våld.
Öka resurserna till sjukvårdens hjälpmedelscentraler
så att de bättre kan arbeta med att anpassa
sexhjälpmedel för den funktionshindrade.

Vårt tydliga ställningstagande att lyfta upp frågorna
kring sexualitet och njutning ser vi som ett positivt
sätt att motverka det sexualiserade våldet,
övergrepp, våldtäkter, den patriarkala
maktstrukturen, förnedringar, kränkningar samt
föraktet mot kvinnor, homosexuella, bisexuella och
könsöverskridare.

Charlotta L Bjälkebring
Tasso Stafilidis
Riksdagsledamöter (v)


Om detta inlägg