IDAHO 17 maj – 6 riksdagsledamöter på SVT-opinion

Ur SVT-opinion:

Idag markeras den internationella dagen mot homofobi, en markering som tyvärr är aktuell i allra högsta grad. Att hbt-personer förtrycks, förföljs och till och med mördas världen över, både av stater och enskilda människor, är ingen hemlighet.

I Sverige har hbt-personers situation globalt rönt stor uppmärksamhet under de senare åren, och i bilaterala dialoger mellan Sverige och andra länder lyfts frågan om hbt-personers rättigheter allt oftare.

Detta är givetvis mycket positivt, men framstegen gör också att våra tillkortakommanden ställs i allt skarpare kontrast.

Under 2000-talet har flertalet asylärenden gällande homosexuella män från Iran uppmärksammats. Länge hävdade Migrationsverket, med stöd av information från UD, att homosexuella män kan leva i Iran relativt riskfritt, trots att det är ett land som tillämpar dödsstraff för homosexualitet.

Opinionen mot denna märkliga praxis var dock omfattande, och till slut stoppades utvisningarna till Iran. För tillfället, skulle det visa sig.

Sedan hösten 2006 skickas homosexuella, som sökt skydd i Sverige, åter tillbaka till Iran. Trots att situationen i Iran fortfarande är extremt riskfylld för homo- och bisexuella och transpersoner. De riskerar statligt sanktionerat våld, tortyr, och i vissa fall även dödsstraff.

Sveriges agerande är fullkomligt oacceptabelt, vilket fler än vi har uppmärksammat.

Med anledning av att Sverige utvisar homosexuella män till Iran har FN:s tortyrkommitté (CAT) inlett ett förfarande. CAT behandlar just nu ett fall med en iransk man, som i Iran utsatts för tortyr på grund av sin sexuella läggning.

Tortyrskadorna är väl dokumenterade med ett starkt rättsmedicinskt utlåtande från kris- och traumacenter vid Danderyds sjukhus.

Trots detta har Migrationsverket och dåvarande Utlänningsnämnden avslagit hans asylansökan då de anser att han inte riskerar att utsättas för tortyr vid ett återvändande till Iran.

Det är ironiskt att svenska myndigheter passivt ser på, när den iranska presidenten Mahm?d Ahmadinej?ds regim behandlar hbt-personer ännu hårdare än den förra regimen. Fler hbt-personer tvingas leva gömda för att undvika repressalier.

Rapporter finns om homosexuella män som genomgår könsoperationer mot sin vilja. De som kommer undan de svenska myndigheternas nät och undviker utvisning, tvingas leva gömda här i Sverige, eftersom de enligt Sveriges sätt att se på det kan leva ett fullgott, normalt liv i Iran.

Situationen är fullkomligt orimlig. Migrationsminister Tobias Billström och regeringen måste omedelbart se till att denna vansinniga asylpolitik får ett stopp.

Homosexuella handlingar är straffbart i ett 80-tal länder i världen. Straffskalan går från fängelse och straffarbete till prygel, stening och hängning.

Statsminister Fredrik Reinfeldt och flera ministrar i regeringen har upprepade gånger uttalat vikten av att arbeta för hbt-personers rättigheter i världen. Vi får dock inte glömma bort vad vi samtidigt kan och ska göra här i Sverige.

Marianne Berg, riksdagsledamot (v)
Ulf Holm, riksdagsledamot (mp)
Maria Kornevik Jakobsson, riksdagsledamot (c)
Hillevi Larsson, riksdagsledamot (s)
Olof Lavesson, riksdagsledamot (m)
Camilla Lindberg, riksdagsledamot (fp)

Läs mer här på SVT-opinion.


Om detta inlägg