Jag är på Göteborgs Stadsteater den 12 maj kl.18.30

Familjerevolution?

Tasso Stafilidis, författare och f.d. riksdagsledamot och Pia Laskar, fil. dr lärare i idéhistoria och idéhistoria och genusvetenskap diskuterar om hur kön och sexualitet organiseras i relation till föräldraskap och familj. Föräldraskapets fundament, nämligen tanken om två, biologiska föräldrar av olika kön, förändras och likaså betydelsen av moderskap och faderskap i takt med att nya reproduktionstekniker blir tillgängliga. Föräldraskapet fylls med nya och andra betydelser. Hur är familjer tänkta att se ut, hålla samman och klara av dagens samhälleliga krav? Kan t.ex. bostadsbyggande vara relationstyrande? Samtalsledare är Alexander Almér, lärare i teoretisk filosofi vid GU.

Måndag 12 maj kl 18.30
Pris: 20 kr
Biljetter
Tis-lör:
031- 708 71 00 
Resterande biljetter säljs i dörren från kl 18.00.

Ingång via Berzeliigatan.

Läs mer här om Fingret i ögat på Göteborgs Stadsteater.


Om detta inlägg