Nu tas barns rätt på allvar! – Inte en dag för sent…

Idag presenterades Göran Everlöfs utredning som stärker barns rättigheter i realiteten. Han föreslår bland annat att regelverket ska ändras i föräldrabalken så att en av vårdnadshavarna har rätt att själv fatta beslut om exempelvis vård och behandling. Nuvarande lagstiftning är horribel och på inget sätt till skydd för barn. Idag kan nämligen en förälder motsätta sig att ett barn får tillgång till vård eller behandling.

Detta är en viktig reform som lagstiftarna måste ta sig an snarast möjligt med ny lagstiftning så snart det bara är möjligt. Ett viktigt led i att stärka barn rättigheter handlar bl.a. om att barns hälsa och livssituation inte ska vara beroende av om en förälder anser sig ha rätt att fatta beslut till barnets nackdel.

I de flesta fall så kommer frånskilda föräldrar överens om ur de tillsammans ska ta hand om och fostra sina barn och de flesta barnen får således en bra uppväxt med stödjande och kärleksfulla föräldrar. Men de barn som inte växer upp under trygga förhållanden utan utsätts för kränkningar och övergrepp har genom åren nekats vård och behandling med stöd av den nuvarande lagstiftningen. Detta betyder att de barn som allra bäst behöver stöd från samhället har gång på gång svikits av lagstiftare, rättsväsende och socialtjänst.

Genom Everlöfs förslag får äntligen dessa barn upprättelse och deras människovärde sätts i centrum samtidigt som deras rättigheter stärks avsevärt. Över huvud taget så måste en modern lagstiftning på ett bättre sätt än i dag ta hänsyn till barns bästa i realiteten och inte bara på pappret där både socialtjänst, rättsväsende och lagstiftare sviker de utsatta barnen.

Det är dags att på allvar ta ett helhetsgrepp om barns rättigheter och som ett första led bör föräldrabalken byta namn till barnbalken för att benämningen av lagen ska leda tanken rätt. Det är inte föräldrars rätt till barnen som ska vara i förgrunden, utan barns rätt till sina föräldrar.


Om detta inlägg