Lyckad föreningsstämma i Danscentrum

För några timmar sedan avslutades riksorganisationen Danscentrums föreningsstämma. Danscentrum som organiserar de professionella danskonstnärerna i Sverige är också arbetsgivarorganisation bl.a. för de frilansande koreograferna och har ett särskilt arbetsförmedlande uppdrag av staten. 

Det var en stämma som antog helt nya stadgar där organisationens demokratiska struktur fördjupats, vi har omdefinierat oss som riksorganisation med fyra regionala organisationer och breddat vår medlemsantagning genom att öppna upp för danskonstnärer med sina rötter i mim, nycirkus och performance. 

Kulturrådets generaldirektör Kristian Rennerstedt invigde stämman och Dansalliansens ordförande Laila Freivalds valdes till mötesordförande på stämman. En mycket lyckad kombination! Invigningstalaren Kristina beskrev danskonstens roll ur ett kulturpolitiskt nationellt perspektiv och lyckades också identifiera utövarnas behov på ett högst danskompetent sätt. Dansalliansens ordförande Laila Freivalds ledde mötet på ett för stämmans delegater mycket tillfredsställande och givande sätt. 

Stämmans delegater fick också möjlighet att diskutera danskonstnärernas tuffa villkor och behoven på dansområdet. En av Danscentrums viktiga uppgifter är att lyfta fram och identifiera behoven och konsekvenserna på området i samband med de arbetsmarknadspolitiska förändringarna som skett. Förändringar som i sig kan ses som nödvändiga men som kräver motprestationer i form av ökade anslag så att koreograferna får råd att anställa dansare och kan skapa den danskonst som kan förändra livet hos sin publik. 

En ny styrelse valdes med många nya och spännande ansikten som inom kort kommer att presenteras på Danscentrums hemsida. Själva hade jag den stora äran att bli återvald till ordförande för Danscentrum under de kommande tre åren. Ett uppdrag som jag med glädje ser fram emot i vår strävan att verkställa den av stämman antagna verksamhetsplanen och uppfylla stadgarnas ändamål. 

Danscentrum ska: 

·        verka för den professionella samtida danskonsten 

·        verka för att förbättra danskonstnärernas villkor 

·        verka för att danskonsten ses som en självklar del i hela Sveriges kulturliv 

·        verka kulturpolitiskt och bevaka arbetsmarknadspolitiska frågor 

·        skapa mötesplatser för danskonstnärer 

·        verka för internationella kontakter och internationellt utbyte 

·        verka för att danskonstens infrastruktur förbättras 

·        verka för att organisationens alla nivåer är starka företrädare för danskonsten 

·        verka för ett ökat synliggörande av organisationens alla delar och dess ändamål

dc-stamma-2007-142-ny.jpg


Om detta inlägg