Polens president, mänskliga rättigheter och Högsta domstolen

När Polens president Lech Kaczynski var borgmästare i Warszawa förbjöd han den planerade Prideparaden 2005. För detta har han idag fällt av Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Enligt domstolen bröt Kaczynski mot tre paragrafer i Europakonventionen för mänskliga rättigheter. De sju domarna var eniga i sin dom. De betonar bland annat att de ”lägger stor vikt vid pluralism, tolerans och vidsynthet.” I domen understryks också att ”det är särskilt viktigt att staten skyddar de demokratiska rättigheterna för medborgare som har impopulära åsikter eller tillhör minoriteter, eftersom de är extra utsatta.”

Det har säkert inte gått någon förbi att tvillingarna Kaczynski som idag är president respektive premiärminister i Polen byggt upp delar av sin politiska retorik genom kränkande påhopp mot bland annat homosexuella. Deras homofobiska inställning har försvårat för många hbt-personer i Polen. För några månader sedan uttalade dessutom den polske utbildningsministern att lärare som är homosexuella inte ska få arbeta i de polska skolorna.

Jag förvånas inte av att tvillingarna som nu styr Polen har en uppfattning om homosexuella och homosexualitet som moderna europeiska ledare förpassat till historiens soptipp, samma eländiga människoförakt går att beskåda i många andra europeiska länder. Ett av dessa är Grekland, som i jämförelse med Sverige ligger efter fyrtio år i utvecklingen vad gäller mänskliga rättigheter i allmänhet och hbt-rättigheter i synnerhet. Fortfarande existerar ingen sexualkunskapsundervisning i de grekiska skolorna och homosexualitet får överhuvudtaget inte omnämnas. Så är det ”hemma” i vackra Grekland som är ett gammalt EU-land men det är allt för många av de nya medlemsländerna som delar Greklands och Polens inställning till homosexualitet. Så frågan blir: Vad gör EU?

Är det något som EU har befogenhet att göra så är det att agera mot sina egna medlemsländer då dessa bryter mot de grundläggande kriterierna för medlemskap i unionen, reglerna om antidiskriminering och skydd för EU-invånarnas mänskliga rättigheter. Varför görs inget? Varför är EU-kommissionen så släpphänt och passiv när det just handlar om hbt-personers mänskliga rättigheter? I konkurrensfrågor och eller implementering av direktiv är kommissionen snabb att dra medlemsländerna inför domstol men när det gäller livssituationen för flator och bögar verkar detta vara ointressant eftersom ingenting görs. Sverige borde givetvis driva frågan på ministermötena och även göra en anmälan till kommissionen men konkreta svenska åtgärder lyser också med sin frånvaro. Den svenska regeringen borde såklart driva frågan om sanktioner mot de EU-länder som bryter mot antidiskrimineringsklausulen och kränker sina medborgares mänskliga fri- och rättigheter.

Jag jublar förståss över Europadomstolens fällande utslag som på ett tydligt sätt tar avstånd från Lech Kaczynskis agerande men jag ser också domslutet som ett bevis för att konventionen om de mänskliga rättigheterna är ett levande dokument som ska tolkas utifrån sin tid och inte utifrån hur sakernas tillstånd när konventionen skrevs för över femtio år sedan. Detta bevisas genom att domstolen utifrån konventionstexten kommer fram till att det är ”viktigt att staten skyddar de demokratiska rättigheterna för medborgare som har impopulära åsikter eller tillhör minoriteter, eftersom de är extra utsatta.” En formulering som syftar till kravet på skydd för homosexuellas rättigheter.

Detta gör mig helt övertygad om att Högsta domstolens friande av Åke Green är ett brott mot människorättskonventionen. HD argumenterade att Green enligt svensk lag borde fällas men friade honom med hänvisning till att Europadomstolen skulle fria Green vid ett överklagande. HD gjorde sin bedömning med utgångspunkt på att konventionen tillåter kränkningar av homosexuella med hänvisning till tidigare avgöranden som i Greenfallet var helt irrelevanta och såg konventionstexten statisk. Jag tycker det är hög tid för riksåklagaren att klaga på HD:s beslut till Europadomstolen. Greendomen måste få prövas av Europadomstolen!

Pastor Green och tvillingarna Kaczynski sitter i samma läckande båt…

Europadomstolen för mänskliga rättigheter grundades av Europarådets medlemsstater 1959 för att behandla brott mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter från 1950.


Om detta inlägg