Äntligen! Nya satsningar på kulturområdet!

Regeringen har idag presenterat sin vårbudget och glädjande nog backar man till viss del i frågan om momsen och det föreslås satsningar på flera olika områden.

Jag kan glädja mig åt att regeringen inser de positiva effekterna av Dans- och Teateralliansen när de nu föreslår nya satsningar för en utbyggnad av Dansalliansen och inrättandet av en ny Musikerallians.  De olika kulturpolitiska allianserna är en tredje anställningsform som ger en långsiktig och riktad satsning för kulturarbetares och konstnärers försörjning.

Jag återkommer så fort jag satt mig djupare in i den ekonomiska vårpropositionen och regeringens förslag på kulturområdet…


Om detta inlägg