Reinfeldt och Hägglund borde ha bett oss om ursäkt!

Det var näst intill patetiskt att höra hur Göran Hägglund försökte få förståelse för kd:s hbt-fientliga politik på RFSL:s partiledardebatt. Han krävde till och med att vi, hbt-personer, skulle respektera att kd faktiskt har en politik som genom tiderna motverkat och aktivt motarbetat varenda likställighetsreform i den hbt-relevanta lagstiftningen. Det som skrämmer mig är att Hägglund och majoriteten av kd:s representanter på fullt allvar tror att det går att kombinera sitt snack om att vi alla har lika värde och ska ha lika rättigheter men i samma andetag förvägrar oss att behandlas lika inför lagen som heterosexuella.

Hägglund försökte framhålla sig själv och sitt parti som starka hatbrottsbekämpare och beskrev homofobi i termer av okunskap och fördomar. Men så lätt ska kd inte komma undan. I alla fall inte så länge de vägrar inse att deras hbt-fientliga politik på ingalunda sätt går att förena med de vackra orden om alla människors lika värde och lika rättigheter.

Min fråga till kd:s partiledare är i stället vad han tänker göra mot alla fördomar kring hbt-personer som flödar i hans parti. Jag har själv fått erfara vad hbt-fientliga uttalanden från ledande kd-representanter resulterat i. Och då syftar jag inte på något enstaka tillfälle, utan mängder av hatbrev och organiserade kampanjer som genomsyrats av hbt-hat. När tänker kd och Göran Hägglund ta ansvar för alla fientliga uttalanden han och hans partikamrater dränker oss med?

Jag kräver att Hägglund och kd ber oss alla med hbt-identitet om ursäkt för allt lidande vi fått utstå just på grund av kd-representanternas fientliga uttalanden. Själv tillhör jag också dem som ser kopplingar mellan det våld som riktas mot oss hbt-personer och de fientliga uttalanden som kd gör. Jag påstår inte att de är nazister eller skinnskallar men vad krävs för att Hägglund och co själva ska inse att det de säger och skriver faktiskt kan inspirera till mycket grövre attacker än debatterna i riksdagens talarstol. Sedan undrar jag om inte Hägglund reflekterar över när hundratals djupt religiösa (mer eller mindre kristna fundamentalister) människor ställer sig upp och jublar efter hans tal om att äktenskapet ska bevaras mellan man och kvinna. Är detta ett sätt att manifestera sin kärlek och respekt för oss medmänniskor? Knappast! Snarare är detta ett bevis för det grövsta förakt!

Sedan har vi Hägglunds alliansbroder Fredrik Reinfeldt som i sitt invigningstal på pride 2003 stod och lovade att moderaterna minsann skulle ställa sig bakom lagstiftningen om att även lesbiska kvinnor skulle få rätt till assisterad befruktning. Vad gjorde moderaterna när vi skulle rösta i riksdagen? Jo, med facit i hand så ser vi bevisligen att av Reinfeldts moderata riksdagsledamöter var det enbart femton (15) som röstade för förslaget. Tre (3) ledamöter röstade emot och tjugotre (23 !) ledamöter lade ner sina röster.

Hur har de nya moderaternas Reinfeldt tänkt att hbt-väljarna ska ha förtroende för sådana ställningstaganden? För övrigt har moderaterna röstat emot nästan alla andra hbt-reformer som riksdagen tagit ställning till. Frågan om internationella adoptioner är en sådan fråga och kravet om en könsneutral äktenskapslagstiftning är en annan.

Många duktiga och hårt arbetande hbt-moderater beklagar sig över att moderaterna får kritik som är obefogad vad gäller hbt-politik men i själva verket så går det knappast att göra på något annat sätt. Under mina åtta år i riksdagen har jag aldrig någonsin fått uppleva att moderaterna varit särskilt pådrivande i någon enda hbt-relevant fråga. Tyvärr! Men givetvis vill jag ge en eloge till alla öppna moderater som slitit i ert anletes svett för att få de nya moderaterna mer hbt-vänliga än vad de gamla moderaterna var.

Till skillnad från moderaterna så har kd dessvärre inte en enda ledamot i riksdagen som tagit ställning mot partiets hbt-fientlighet. Men i en fråga ska kd ha en eloge, åtminstone den ledamot i riksdagen som ansvarat för frågan, och då handlar det om asylfrågan. I frågan om att sexuell läggning skulle in i flyktingbegreppet har kd tillsammans med oss andra partier sedan många år krävt en sådan förändring till skillnad från det ställningstagande som både m och s hade då. Nu har vi dessbättre en ny lag sedan den 31 mars i år så att personer som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning får skydd som flyktingar.

Frågan alla bör ställa sig nu är; varför vi ska lita på den nya Reinfeldt när den gamla inte lyckades förmå sin riksdagsgrupp att stödja lagen som öppnade upp inseminationsvården även för lesbiska kvinnor? Jag litar inte på att Reinfeldt kan baxa hem en könsneutral äktenskapslag i en eventuell borgerlig regering. Och då räcker det inte med en gemensam samlevnadsbalk där det även fortsättningsvis görs skillnad på samkönade och olikkönade par!

Sedan tror jag inte ett ögonblick på att varken Reinfeldt, Leijonborg eller Olofsson skulle stjälpa sin regering i äktenskapsfrågan när Hägglund lägger in sitt veto mot att även vi ska få ingå äktenskap. Nu är det inte bara äktenskapsfrågan som är kvar att lösa men det hela blir inte bättre för en eventuell borgerlig regering när vi alla vet att kd kommer att sätta sig emot fortsatta reformer för total likställighet i frågor som assisterad befruktning för lesbiska (de delar som finns kvar bl.a. en moderskapspresumtion) och barns juridiska rätt till alla sina föräldrar (frågan om fler än två vårdnadshavare).

Om nu Hägglund och Reinfeldt vill bli tagna på allvar och vara trovärdiga i hbt-politiska hänseenden kräver jag att de visar oss hbt-personer respekt på riktigt. Jag kräver nu att dessa båda ledarna för sina respektive partier ska be oss alla hbt-personer om ursäkt. Reinfeldt, för det svek han serverat oss bl.a. i frågan om assisterad befruktning. Och Hägglund, för all den fientliga smörja vi tvingats genomlida under hela kd:s historia. Om inte Hägglund tar ansvar för all den ondska och de fördomar hans parti och dess representanter sprider och står för, kommer Hägglund aldrig någonsin att vara trovärdig när han pratar om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde samt rättigheter.

Tasso Stafilidis, riksdagsledamot (v)
Initiativtagare till Riksdagens HBT-grupp 1998 och kandiderar numera till riksdagen för (v) i Stockholms stad och län.


Om detta inlägg