Barnets bästa måste alltid vara det centrala!

Kommentar/svar till Carina Sällberg artikel i HD 2006-07-26

Barnets bästa måste alltid vara det centrala!

Carina Sällberg tar upp mycket viktiga aspekter i sin artikel och efter att ha specialiserat mig kring familjerätten och vårdnadslagstiftningen sedan flera år tillbaka kan jag bara konstatera att Sällbergs kritik mot det offentliga är berättigad. Jag vet inte hur många domar och barnavårdsutredningar jag tagit del av där domstolar och socialtjänst helt åsidosatt barnets bästa genom att inte göra riskbedömningar. På så sätt har samhällets institutioner som enligt min mening har till uppgift att skydda barn från övergrepp i stället fattat beslut som resulterat i att barnen tvingats leva med sina förövare. Trots solglimtar och hårt arbetande socionomer är missförhållandena dessvärre många. Domstolar och socialnämnder har också enligt lag en skyldighet att göra riskbedömningar så inget barn ens riskerar att utsättas för kränkningar, våld och övergrepp.

Den nya vårdnadslagen som jag kämpat hårt för de senaste åren trädde i kraft den 1 juli, för drygt en månad sedan. Nu är det upp till bevis för domare och socialtjänstemän att göra skillnad för de barn som far illa. Men detta gälle i synnerhet alla politiker i socialnämnder och nämndemän i domstolarna att ta sitt ansvar och inte släppa igenom ett enda fall där ett barn ens löper risk att utsättas för övergrepp och kränkningar. Min uppmaning till Er är att använda de veckor som är kvar av sommaren till att plugga in den nya vårdnadslagen, dess förarbeten och våra uttalanden från riksdagen. Ni har ett ansvar att se till så att alla som söker hjälp faktiskt får hjälp och att alla anmälningar om barn som far illa faktiskt utreds skyndsamt.

En av de stora frågor vi inte lyckades besluta i samband med den nya vårdnadslagen handlar om att reglerna idag tillåter att barn inte får tillgång till sjukvård eller behandling om båda föräldrarna inte är överens. Nackhåret reser sig på mig varje gång jag skriver eller pratar om det. Självfallet kan det aldrig vara till ett barns bästa att bli nekad sjukvård och behandling pga av att en förälder motsätter sig det. Nu har i alla fall regeringen i samarbete med v och mp tillsatt en utredning som ska lösa frågan så att inget barn någonsin blir nekad vård och behandling för att föräldrarna inte kommer överens. Vi har långt kvar till målet där alla barn ska växa upp i trygghet och aldrig riskera utsättas för övergrepp men de nya lagändringarna är ypperliga verktyg och når en bra bit på vägen.

Tasso Stafilidis, riksdagsledamot (v)
Familjerättspolitisk talesman och ledamot i lagutskottet


Om detta inlägg