Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom

Motion 2001/02
Stockholm den 4 oktober 2001

Förslag till riksdagsbeslut

1.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att uppdra åt skolverket att utveckla strategier för tobaksprevention som bygger på ungdomarnas egna erfarenheter och engagemang och för ut detta till landets skolor.

2.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en lagstiftning som förbjuder rökning på serveringsställen.

Bakgrund

I Sverige ökar förekomsten av KOL, Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom. Den är enligt uppgift också tillsammans med lungcancer den lungsjukdom som skördar flest liv, och den ökar mest just nu.

Sjukdomen yttrar sig i tunghet att andas. I och med att sjukdomen är kronisk blir den inte bättre, bara sämre om inte personen slutar röka. Personer som fortsätter röka får allt svårare att andas och kan behöva syrgas för att överleva.

KOL är en sjukdom som i sin svåraste form är mycket invalidiserande och som kraftigt försämrar livskvalitén. Den förkortar också livslängden med i genomsnitt 10 år. Så gott som samtliga fall drabbar rökare.

KOL är obotlig, även om viss lindring kan ges via kortison. Det enda sättet att undvika den är att inte börja röka och att inte vistas i rökiga miljöer, såsom restauranger och krogar.  Min mening är att regeringen borde uppdra åt skolverket att utveckla strategier för tobaksprevention som bygger på ungdomarnas egna erfarenheter och engagemang och föra ut detta till landets skolor, samt att förbjuda rökning på serveringsställen. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Tasso Stafilidis (v)
Charlotta L Bjälkebring (v)


Om detta inlägg