Förbud mot farmning av pälsdjur

Motion 2001/02
Stockholm den 4 oktober 2001

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av förbud mot farmning av pälsdjur.

Motivering

Jordbruksminister, Margareta Winberg, har i flera sammanhang uttalat sig om behovet av djur för att vi skall få kläder. I regeringens djuretiska program skriver hon att vi behöver djuren eftersom de ”ger” oss kläder. I en debattartikel i Göteborgs Posten den 4 oktober 2000 uttryckte Margareta Winberg snarare en mer motsatt uppfattning.

För det första så är hennes uppfattning att djuren ”ger” oss kläder märklig. Vi tar deras liv, deras hudar och deras päls, det är inget som djuren ger oss. Påståendet att vi behöver djuren för att få kläder är för övrigt totalt fel, vilket jordbruksministern torde inse om hon tittar på alla de människor som idag avstår från att leva på ett sådant sätt att de utnyttjar djur. De går inte omkring nakna och de fryser inte mer än de som klär sig i djurhudar, djurpäls etc.

Pälsfarmning tillhör en av de vidrigaste formerna av djurförtryck. Den är enligt vårt mening även totalt onödig eftersom vi inte behöver produkten. Allt fler länders regeringar tycks inse detta och fattar beslut som gör det omöjligt att farma pälsdjur. I Storbritannien så har man exempelvis fattat beslut om en pälsfarmlag vilken förbjuder uppfödning av djur för att de skall bli päls. Vi vill se samma utveckling i Sverige.

Med anledning av detta begär vi att regeringen lägger fram förslag om införande av förbud mot farmning av pälsdjur. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Tasso Stafilidis (v)
Charlotta L Bjälkebring (v)
Sven-Erik Sjöstrand (v)
Alice Åström (v)


Om detta inlägg