Djurförsök

Motion 2001/02
Stockholm den 4 oktober 2001

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att djuranvändningen skall förbjudas då det finns alternativ till försöksdjursverksamheten.

Motivering

Inom försöksdjurspolitiken slås det fast att djur inte skall få användas då det finns alternativa metoder. Inom försöksdjurspolitiken är ordet ”alternativ” ett centralt ord. Politiken har formulerats för att inte i onödan använda djur i försöksverksamhet, så långt det anses vara möjligt.

I ett djuretiskt hållbart samhälle bör djur inte nyttjas på andra sätt än vad som är förenliga med deras individuella intressen och behov. Det borde därför vara dags att lagfästa det som idag gäller inom försöksdjurspolitiken.
Det är vår mening att djuranvändningen skall förbjudas då det finns alternativ till försöksdjursverksamheten. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Charlotta L Bjälkebring (v)
Sven-Erik Sjöstrand (v)
Alice Åström (v)


Om detta inlägg