Begränsning av antalet mandatperioder

Motion 2001/02
Stockholm den 4 oktober 2001

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av en begränsning av antalet mandatperioder en person får vara ledamot av Sveriges riksdag.

Bakgrund

Idag finns ingen begränsning av hur många mandatperioder en riksdagsledamot kan sitta. Detta medför att omsättningen på riksdagsledamöter är liten och nya personer med nya infallsvinklar på problem och lösningar har svårt att komma in. Det finns en seniorsprincip, som exempelvis innebär att den som suttit länge i riksdagen får sitta längst fram i valkretsbänkarna i kammaren

Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att engagerade personer har en faktiskt möjlighet att komma in i de valda församlingarna, att få delta i det lagstiftande arbetet. Demokratin fördjupas genom att riksdagen förnyas och makten delas mellan fler personer över en period. Politik är inte ett yrke och om man sitter för länge så kan det bl.a. vara svårt att hålla kontakten med sitt yrkesarbete. Det gäller att inte bita sig fast utan våga lämna över makten åt andra.

Det är vår mening att regeringen lägger fram förslag på införande av en begränsning av antalet mandatperioder en person får vara ledamot av Sveriges riksdag. Förslagsvis bör den begränsningen vara tre mandatperioder. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Tasso Stafilidis (v)
Charlotta L Bjälkebring (v)
Sven-Erik Sjöstrand (v)
Alice Åström (v)


Om detta inlägg