Socialbidrag

Motion 2001/02
Stockholm den 3 oktober 2001

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om höjning av socialbidragsnormen

Motivering

Socialbidraget i kommunerna läggs oftast kring den ”miniminivå” som socialbidragsnormen utgör. Mycket få kommuner ligger över denna miniminivån. Detta innebär att många har det mycket svårt ekonomiskt, vilket i sin tur medför att de mår dåligt och de blir lättare sjuka. Detta blir i förlängningen ett hot mot den generella välfärden. Genom att höja socialbidragsnormen skulle många människor få det lite bättre och kanske kunna leva under drägliga förhållanden.

Det är vår mening att socialbidragsnormen bör höjas. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Tasso Stafilidis (v)
Charlotta L Bjälkebring (v)


Om detta inlägg