Vad är Skånberg rädd för?

Tuve Skånberg (kd) har på ett lovvärt sätt engagerat sig för judarnas sak och gentemot nynazisterna. Det är därför med besvikelse vi läser hans artikel som går ut på att homosexuella inte bör få prövas som adoptivföräldrar.

Diskriminerande lagstiftning, p.g.a. ovidkommande faktorer, skapar och vidmakthåller fördomar i stället för att bekämpar dem. En sådan fördom är att homosexuella skulle vara sämre föräldrar, när forskningen på området visar det motsatta! Till skillnad från Tuve Skånberg ser vi till alla barns bästa.

Tuve Skånberg har 3 huvudargument mot att homosexuella ska få adoptera barn. Det första gäller att det enligt honom är färre än 40 000 barn som lever i homosexuella familjer. Det vi i första hand vänder oss mot är inte att han ifrågasätter siffrorna – som bygger på väl underbyggd forskning – utan att han verkar tycka det är OK att barn i Sverige lever utan rättsligt skydd såvida de inte är så många.

Skånbergs andra huvudargument går ut på att alla utlandsadoptioner kommer att stoppas om homosexuella får ansöka om adoptioner. I USA är det tillåtet för homosexuella att ansöka om adoptioner och detta har inte stoppat utlandsadoptionerna. Varför skulle det hända här frågar vi oss?

Skånbergs tredje huvudargument är det mest genomskinliga. Han hävdar att barnen förlorar den andra biologiska föräldern om styvbarnsadoptioner tillåts för homosexuella. Om han verkligen menar allvar med detta borde han ju kämpa för att heterosexuella inte tillåts adoptera sina styvbarn! Om detta är han dock tyst.

Det demokratiska samhället bör stå upp för att varje människa är unik och bör bedömas därefter. Vi vill i alla fall inte stödja de mörkerkrafter som vill dela in människor i ett A- och B-lag enbart grundat på vilken grupp de tillhör.

Hillevi Larsson, riksdagsledamot (s)
Tasso Stafilidis, riksdagsledamot (v)
Ulf Nilsson, riksdagsledamot (fp)
Yvonne Ruwaida, riksdagsledamot (mp)
Lars Lindblad, riksdagsledamot (m)
Charlotta L Bjälkebring, riksdagsledamot (v)
Mats Einarsson, riksdagsledamot (v)
Ulla Hoffmann, riksdagsledamot (v)
Mark Tingvall, politisk sekr. (fp)
Johan Pehrson, riksdagsledamot (fp)


Om detta inlägg