Komplement till adoption debatt på Passagen

Adoption debatt på Passagen

Nej, experterna har inte fel men de kommer till andra slutsatser än vad majoriteten i den statliga utredningen gör. Det handlar således inte om ett allmänt tyckande. Alla i den statliga utredningen har utgått från samma studier och fakta material. Det är alltså omöjligt att lyfta fram en ståndpunkt som den enda sanningen. Utredningens direktiv (uppgift) har varit att se om det finns några sakliga skäl att behålla den nuvarande lagstiftningen som diskriminerar homosexuella. Detta skulle vi utreda utifrån principen om barnets bästa.

De slutsatser vi slutligen kommit fram till har ju självklart varit politiska bedömningar. Alla våra experter har varit oerhört viktiga och delat med sig av sina erfarenheter och sitt professionella kunnande. Ingen av experterna som ställt sig mot förslaget, hade någonsin kommit i kontakt med internationellt adopterade barn till homosexuella föräldrar. Alltså var detta inte en erfarenhet de kunde uttala sig om.

Det handlar alltså uteslutande av att göra de olika bedömningarna utifrån vilka slutsatser man drar. Det är inte konstigare än att vi kommit till olika slutsatser och gjort olika bedömningar. Och alla har vi utgått ifrån principen av barnets bästa. Det som är än mer intressant är det facto att ledande tjänstemän gång på gång påpekat att skulle det finnas problem i dessa familjer hade det kommit till vår kännedom. Och så har inte varit fallet.

Tasso Stafilidis


Om detta inlägg