Adoption debatt på Passagen

Adoption debatt på Passagen

Många frågeställningar är återkommande och upprepas från debattör till debattör.

Jag kommer inte att delta i debatten med de debattörer som använder sig av kränkande påståenden mot homosexuella. T. ex. är det kränkande att uttala att homosexualitet är sexuell perversion.

När vi diskuterar barns utveckling och sambanden mellan föräldrarnas sexuella läggning och barnens psykosexuella utveckling vill jag hänvisa till utredningens betänkande.

Det finns alltså mycket forskning kring barn som växt upp med homosexuella föräldrar. De slutsatser man kan dra av forskningen är bl. a. att det inte förekommer några skillnader för barns utveckling som växt upp med homosexuella föräldrar i jämförelse med barn som växt upp med heterosexuella föräldrar.

Läs gärna utredningen själv som bl.a. innehåller de olika forskningsstudierna och som grundligt belyser frågan kring barns utveckling i homosexuella familjer. Du finner utredningen på regeringens hemsida på följande adress:

http://www.regeringen.se/propositioner/sou/index.htm

Tasso


Om detta inlägg