Adoption debatt på Passagen

Adoption debatt på Passagen

Först vill jag bara tala om att jag tycker att debatten stundtals är väldigt bra och det är glädjande att kunna läsa så klarsynta och bra inlägg, tack för dem!

Sedan till frågan som återkommer om vilka som den statliga utredningen har lyssnat till och varför vissa av experternas slutsatser inte fått gehör.

Den statliga utredningen har lyssnat till adopterade. Men som jag skrivit tidigare så är det inte på det viset att alla adopterade har samma åsikter. Precis som debattörerna här så tycker självfallet de adopterade olika. Frågan är ju varför vi ska välja att lyssna på dem som är emot istället för att lyssna på dem som är för. Nu har vi ju lyssnat till bådadera och dragit slutsatserna av det.

De slutsatser utredningen dragit har uteslutande handlat om politiska sammanvägningar med utgångspunkt ifrån principen om barnets bästa. Då har det inte varit särskilt svårt att komma fram till det resultat som presenterats.

Återigen vill jag poängtera att föräldraskapet inte har något med den sexuella läggningen att göra. Till dig som har hört hemska livsöden på radion med någon som växt upp med homosexuella föräldrar är det lika uppseendeväckande och tragiskt som när heterosexuella föräldrar behandlar sina adoptivbarn illa.

Men varför ifrågasätter du inte de heterosexuellas möjlighet att prövas för adoption? Kan det bli tydligare än så här?

Nej, experterna har inte fel men de kommer till andra slutsatser än vad majoriteten i den statliga utredningen gör. Det handlar således inte om ett allmänt tyckande. Alla i den statliga utredningen har utgått från samma studier och fakta material. Det är alltså omöjligt att lyfta fram en ståndpunkt som den enda sanningen. Utredningens direktiv (uppgift) har varit att se om det finns några sakliga skäl att behålla den nuvarande lagstiftningen som diskriminerar homosexuella. Detta skulle vi utreda utifrån principen om barnets bästa.

De slutsatser vi slutligen kommit fram till har ju självklart varit politiska bedömningar. Alla våra experter har varit oerhört viktiga och delat med sig av sina erfarenheter och sitt professionella kunnande. Ingen av experterna som ställt sig mot förslaget, hade någonsin kommit i kontakt med internationellt adopterade barn till homosexuella föräldrar. Alltså var detta inte en erfarenhet de kunde uttala sig om.

Det handlar alltså uteslutande av att göra de olika bedömningarna utifrån vilka slutsatser man drar. Det är inte konstigare än att vi kommit till olika slutsatser och gjort olika bedömningar. Och alla har vi utgått ifrån principen av barnets bästa. Det som är än mer intressant är det facto att ledande tjänstemän gång på gång påpekat att skulle det finnas problem i dessa familjer hade det kommit till vår kännedom. Och så har inte varit fallet.

Tasso Stafilidis


Om detta inlägg