Könsöverskridande personers situation

Motion 2000/01:L441
Könsöverskridande personers situation
av Tasso Stafilidis m.fl. (v,s,c,fp,mp)

Yrkande 1: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behov av ändring av lagen om fastställelse av könstillhörighet i vissa
fall.
Behandlas senare

Yrkande 2: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behov av ändring av namnlagen.
Behandlas i betänkande LU11, där utskottet föreslår delvis bifall

Protokoll 2000/01:62 (debatt)                2001-02-07
Protokoll 2000/01:63 (beslut) =utskottet     2001-02-08
Har föranlett riksdagsskrivelse 2000/01:140

Yrkande 3: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om rättighet till retroaktivt namnbyte efter könsbyte.
Behandlas i betänkande LU11, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:62 (debatt)                2001-02-07
Protokoll 2000/01:63 (beslut) =utskottet     2001-02-08

Yrkande 4: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om jämställdhetslagens diskrimineringsförbud och diskriminering på grund
av upplevd könstillhörighet.
Behandlas senare

Yrkande 5: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om bidrag till transpersoners organisationer.
Behandlas i betänkande SoU13, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:114 (debatt)               2001-05-18
Protokoll 2000/01:114 (beslut) = utskottet   2001-05-18

Yrkande 6: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av en utredning av transpersoners situation samt uppdrag åt
Folkhälsoinstitutet att kontinuerligt följa utvecklingen av transpersoners
situation.
Behandlas i betänkande SoU01, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:44 (debatt)                2000-12-11
Protokoll 2000/01:45 (beslut) =utskottet     2000-12-12

Motion 2000/01:So38
med anledning av prop.2000/01:99 Statens folkhälsoinstitut – roll och uppgifter
av Tasso Stafilidis m.fl. (v, c, fp, mp)

Yrkande 1: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att homosexuppdraget alltjämt skall kvarstå som en uppgift för
Folkhälsoinstitutet.
Yrkande 2: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen
anförs om att även transpersoner skall inkluderas i homosexuppdraget.
Behandlas i betänkande SoU16, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:114 (debatt)               2001-05-18
Protokoll 2000/01:114 (beslut) = utskottet   2001-05-18

Motion 2000/01:So44
med anledning av prop. 2000/01:81 Omskärelse av pojkar
av Tasso Stafilidis m.fl. (v, s)

Yrkande: Riksdagen beslutar i enlighet med vad som anförs i motionen om
åldersgränser och övriga villkor för manlig omskärelse som ej är medicinskt
motiverad.
Behandlas i betänkande SoU17, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:119 (debatt)               2001-06-01
Protokoll 2000/01:119 (beslut) = utskottet   2001-06-01


Om detta inlägg