Civiläktenskap

Motion 2000/01:L404
Civiläktenskap
av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Yrkande 1: Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i
äktenskapsbalken så att borgerlig ändras till civil.
Yrkande 2: Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring
av
äktenskapsbalken och lagen om partnerskap så att det får samma rättsverkan.
Yrkande 3: Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring
av
äktenskapsbalken så att endast den civila vigselceremonin blir den juridiskt
bindande.
Behandlas i betänkande LU13, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:75 (debatt)                2001-03-07
Protokoll 2000/01:75 (beslut) =utskottet     2001-03-07


Om detta inlägg