Pressmeddelande till SEKO – Sjöfolk

Pressmeddelande 010227

Kommer taxesänkningen för bilar på Öresundsbron att äventyra färjetrafiken Helsingborg-Helsingör? Vad kan göras för att förhindra ytterligare utflaggning av fartyg? På vilket sätt kan sjöfartsnäringen stärkas och spela en kraftfull roll vid den kommande miljöomställningen av transporterna?

Dessa och angränsande  frågor togs idag upp vid en träff mellan SEKO-sjöfolk och riksdagsledamöter från vänsterpartiet. Det var SEKO-klubben vid Scanlines, på mötet företrädd av ordförande Glenn Björklund och vice ordförande Siv Axelsson, som hade tagit initiativ till träffen. Fackklubben känner oro över att brokonsortiet sänker biltaxorna och på så sätt försöker attrahera en del av  den trafik som idag  tar sig över sundet via Helsingborg-Helsingör. Lennart Jonsson och Kenny Reinhold från SEKO-sjöfolks förbundskontor deltog i mötet, bl. a. för att resonera om vad som behöver göras i riksdagen för  att förhindra utflaggning av färjetrafikens  besättningar.

Vänsterpartiet representerades av Karin Svensson Smith, trafikpolitiskt ansvarig i riksdagsgruppen och Tasso Stafilidis riksdagsledamot från Helsingborg. – ” Svensk sjöfart har goda förutsättningar för att ta en ökande andel av framtidens godstransporter. Många av de 60-tonslångtradare som idag sliter kraftigt på vägnätet borde istället köra till närmaste hamn så att godset kan gå längs kusten. En sådan förändring skulle både miljön och trafiksäkerheten tjäna på” sa Karin Svensson Smith som även företräder vänsterpartiet i de kommande miljömålsförhandlingarna.

Gruppen passade på att göra studiebesök och träffa personal vid en av Scanlinesfärjorna. En kommande uppvaktning av trafikutskottet i riksdagen diskuterades. ”Att slå vakt om färjetrafiken i Öresund är en prioriterad fråga för vänsterpartiet. Förutom att en prissänkning på öresundsbron strider mot ingångna avtal

är det ett slag rätt i ansiktet på färjetrafiken i HH-leden. Mitt 7-åriga förflutna i Helsingborgs kommunfullmäktige gör att jag är väl medveten om vilken positiv betydelse färjetrafiken har och inte enbart för kommunen” sa Tasso Stafilidis.


Om detta inlägg