Politikerublildning i Piteå

Pressmeddelande 000503

RIKSDAGSLEDAMÖTER UTBILDAR PITEÅS POLITIKER

Den 3 maj arrangerar Riksdagens Homogrupp en politikerutbildning på RFSL:s lokal Polstjärnan i Piteå.

Utbildningen genomförs som ett samarrangemang med RFSL-Piteå älvdal & norra Västerbotten och samtliga partier som finns representerade i Piteås kommunfullmäktige, det vill säga Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet Liberalerna.

Det är första gången som en utbildning med samma upplägg genomförs av Riksdagens Homogrupp, som är ett tvärpolitiskt nätverk bestående av riksdagsledamöter med ett gemensamt intresse att driva frågor som rör homo- och bisexuella samt transpersoner.

Utbildningen kommer att behandla kommunens och lokalpolitikernas ansvar i frågor som rör homo/bisexuella samt transpersoner.

För mer information kontakta Tasso Stafilidis (v), riksdagsledamot och ordförande för Riksdagens Homogrupp på telefon 070-376 04 03 eller Jimmy Stenman, vice ordförande för RFSL-Piteå älvdal & norra Västerbotten och suppleant i RFSL:s förbundsstyrelse på telefon 070-310 77 89.

Riksdagens Homogrupp i samarrangemang med RFSL-Piteå älvdal & norra Västerbotten och samtliga partier i Piteås kommunfullmäktige


Om detta inlägg