Dramapedagogutbildningen – ”utrotningshotad”!

Artikel 990522

D   E   B   A   T   T

Dramapedagogutbildningen – ”utrotningshotad”!

Dramapedagogutbildningen befinner sig i dagsläget i kläm mellan folkbildning och högskola. Under 1990-talet har folkhögskolornas ekonomi försämrats och detta har medfört att en del folkhögskolor tvingats till omprioriteringar. Dramapedagog-utbildningen har därmed hamnat  i farosonen. Idag utbildas alltför få dramapedagoger, eftersom utbildningen endast finns vid två folkhögskolor  – Ljungskile och Västerberg. Antalet sökande till det begränsade antalet utbildningsplatser är mycket stort.

Situationen är paradoxal. Behoven är enorma och efterfrågan på utbildade dramapedagoger överstiger tillgången. Centerpartiet och Vänsterpartiet arbetar  för att mera långsiktigt säkra utbildningen av dramapedagoger i Sverige. Vi kräver ett riksdagsbeslut för att inte en utomordentligt viktig yrkesutbildning ska riskera att försvinna helt.

Idag aviserar Ljungskiles folkhögskola att de ämnar lägga ner sin dramapedagog-utbildning  under läsåret 2000/2001 på grund av försämrad ekonomi. Självfallet har vi förståelse för dessa problem men vi har där emot ingen förståelse för valet att just lägga ner dramapedagogutbildningen. Många av de andra utbildningarna som idag bedrivs vid  Ljungskiles folkhögskola  finns även på andra folkhögskolor, därför anser vi att någon av dessa utbildningar bör prioriteras bort i stället. Vi kan inte låta bli att ifrågasätta skolans motiv och ansvar när den väljer att lägga ner en ”utrotningshotad” utbildning.

Dramapedagogutbildningen finns , som sagt, endast vid två folkhögskolor idag. Det är faktiskt Ljungskiles folkhögskola som själva lyckat skapa denna unika dramapedagogutbildningen som under många år erbjudits studerande från hela Sverige, med högsta kvalitet. Alltså, trots den försämrade ekonomin måste det även ligga i skolans intresse att inte lägga ner den unika dramapedagogutbildningen.

Vi anser att drama är av oerhört stor vikt för våra skolelever, för att stärka självförtroendet och förmågan till empati. Idag diskuteras den minskade förmågan till empati  bland våra ungdomar. Därför är det så viktigt att skolan kan erbjuda eleverna kvalificerade pedagoger till  denna träning.

Unga människor växer upp i en stormflod av intryck från allt som händer i hemmiljö, skola och runt om i världen. Det skiljer deras uppväxt från alla tidigare generationers. Barn och ungdomar måste därför i ökad utsträckning få möjlighet att reflektera, analysera, redovisa och gestalta sina intryck genom olika ”språkformer”. Genom att uttrycka sig på många olika sätt växer man och utvecklas till en mångsidig människa. En ”språkform” är t.ex. drama. Dramapedagogiken skapar stark inlevelse och förståelse. Drama kommer från det grekiska ordet” dram”, som betyder handla. När man i handling föreställer något, så innebär det att hela jaget medverkar.

De som arbetar med drama får då insikt om sig själva, men de kan också lära sig att förstå hur andra har det. Drama-övningar stärker självförtroendet och tränar det egna ställningstagandet och kritiskt tänkande. Ett mål med dramaövningar kan t.ex. vara att hjälpa en grupp som har problem med mobbning. Det är viktigt att inte bara tala om känslor utan även arbeta med känslor. Idag talas  väldigt ofta  om att medmänniskor inte känner empati för varandra. Förmågan till empati kan tränas genom att arbeta med dramaövningar. När man i övningar gestaltar något innebär det att hela jaget medverkar både fysiskt och psykiskt och man berörs på en känslomässig djup nivå vilket leder till bättre förståelse och samarbetsvilja med  medmänniskor.

I det samhälle som våra unga människor växer upp i är det betydlig tuffare idag än det varit tidigare. Barnen möter många vuxna och kamrater under sin uppväxt. Då träffar de medmänniskor med olika livserfarenheter och olika värderingar. För barn är det svårt att veta hur de ska bete sig i olika relationer. Därför behöver de träna på det och inte bara lära sig genom att ”höra”. Det gamla kinesiska ordspråket säger:

Det jag hör glömmer jag
det jag ser minns jag
det jag gör förstår jag.

Birgitta Sellén (c) riksdagsledamot
Tasso Stafilidis (v) riksdagsledamot


Om detta inlägg